nov 04

elliottZondagavond 19.29 uur, Orlando. Elliott Masie opent zijn Learning 2013 conferentie. Tot en met woensdag gaan 1626 learning professionals uit de hele wereld van en met elkaar leren op een hele gevarieerde manier.

Elliott legt even wat over het concept uit, zo zijn er geen echte keynote speeches maar worden mensen geïnterviewd. Het gehele plenaire gedeelte wordt visueel vastgelegd door iemand die vanuit California alles meekrijgt. Op het grote scherm worden de resultaten af en toe gedeeld.

Elliott opent met comprimeren leren

Elliott leidt de conferentie in met een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen. De bekende termen als personalisatie, Big learning data komen aan bod en een mooi voorbeeld geeft Elliott van het steeds verder comprimeren van e-Learning:

 • Training van 5 dagen wordt een training van 3 dagen
 • Training van 3 dagen wordt een training van 1 dag
 • Training van 1 dag wordt een webinar
 • Webinar wordt een video
 • Video wordt een 6 seconden video

Be Bold, Be Brave

Telly Leung, Broadway ster, komt een nummer zingen. Hij zal later nog terugkomen voor een uitgebreid optreden. Elliott haalt uit zijn bijdrage “Be Bold, be Brave”.

talentlabUit de entertainmenthoek komt ook Jayza Patria van NBCUniversal. Hij weet veel van branding en heeft een hele rebranding uitgevoerd binnen NBC. Hij vraagt het publiek om even met de tafel te overleggen over wat lerenden zullen noemen als ze aan e-Learning denken. Uit de exercitie komen twee woorden naar voren:

 • Saai
 • Verplicht

Toch wel erg als we dat zelf al verwachten. Jayza laat zien hoe NBC het heeft aangepakt. Het begint al met de woorden. In zijn ‘TalentLab’ zijn woorden als ‘trainen’, ‘curriculum’ en ‘leren’ niet in gebruik. Door heel erg te kijken op de ervaring van de lerende (experience) komen ze tot een aantrekkelijk aanbod, nu is het zelfs zo dat ze aanvragen voor trajecten moeten weigeren vanwege de hoge vraag.

Big data, privacy en transparante technologie

Richard Culatta is mijn held sinds hij (werkend bij de CIA) heldere en stevige standpunten innam rondom e-Learning. Een vakman met passie voor zijn vak. Nu werkt hij bij Ministerie van Onderwijs en weet nog steeds haarfijn aan te geven waar we op kunnen letten. Paar punten:

 • Technologie wordt transparant.
 • Tools die informatie presenteren op een zinvolle en relevante manier zijn belangrijk. Als voorbeeld noemt hij de FitBit en de Khan Academy.
 • Big Learning Data is niet OK als je als lerende niet weet wat er mee gebeurt. Privacy IS belangrijk en je moet in ieder geval aanbieden dat gebruikers hun eigen data kunnen downloaden.
 • Badges geven een relevant beeld van wat ik kan.
 • Als je nog niet met een MOOC heb gewerkt: doe het want dit verandert absoluut het hoger onderwijs.
 • Innovatie wordt steeds beter gefaciliteerd door eenvoudige technologie.
david
Richard Calutta in gesprek met Elliott Masie
Tagged with:
sep 01

Op 27 en 28 augustus vond de Summerschool Innoveren van Kennisnet plaats. Gedurende 5 dagdelen was er een intensief programma ontworpen voor zo’n 35 onderwijsprofessionals. Een paar hoogtepunten van de summerschool vind je in deze blogpost.

In de inspiratieruimte De Verdieping bij Kennisnet in Zoetermeer was onder de bezielende leiding van Daniella Overbeek en Olaf de Groot een gevarieerde groep professionals bezig met het thema Innoveren. De eerste dag gingen we na een introductie vooral aan de slag met proeven, discussies en workshops. De tweede dag bezochten we een innovatieve school en gingen we aan het strand met ons eigen idee aan de slag.

Welke thema’s stonden op de agenda?

De aftrap werd gedaan door Madelief Keyser, programmamanager innovatie bij Kennisnet. Ze gaf aan wat de trends en technologische ontwikkelingen zijn. Wat punten en uitspraken:

 • Technologie daagt het onderwijs uit, we moeten nadenken over wat onze rol en betekenis is, wat dit betekent voor de docent en we moeten kritisch kijken waar de kracht van contactonderwijs ligt.
 • De technologie maakt het mogelijk dat we mensen in het onderwijs NIET meer enkel groeperen op leeftijd maar bijvoorbeeld op niveau.
 • Belangrijke onderwijsvraagstukken zijn: Personaliseren, Samenwerken met de omgeving, Kwaliteit en meten en Doelmatigheid.
 • ICT fundament bestaat uit: Cloud computing, Digitaal leermateriaal, Mobile devices en Wifi.
 • Madelief geeft aan dat we gaan kijken naar DIY, Quantified self, non-formele leeromgeving, learning analytics, personaliseren en embodied learning.

Een goede en heldere introductie die de groep enthousiast maakt.

Workshop DIY

Olaf de Groot gaf eerst een goede introductie op zijn DIY-sessie. Hij vertelt dat Chris Anderson al aangaf dat we de virtuele dingen nu offline gaan realiseren. 3D-printing (zie bijvoorbeeld www.shapeways.com is daar een voorbeeld van. Maar ook initiatieven zoals Maker Faire waar mensen samenkomen en dingen maken. We gaan in deze workshop aan de slag met proefjes. Met een groep van 3 krijgen we de opdracht om uit te zoeken wat we kunnen met azijn, een flesje, wat plastic, een kurk en bicarbonaat. Anderen gaan muziek maken met aubergines en nog veel meer!

Het proces zie je in deze fotostrip (10 MB) terug, een filmpje geeft indruk van het eindresultaat.

Workshop Embodied Learning

_embod2Het zogenaamde ‘embodied learning’ is toegepast in een aantal installaties die worden ingezet in het onderwijs. Het is een experiment dat is opgezet door Kennisnet en De Waag Society. Kunstenaar Marloeke van de Vlugt heeft meegewerkt. Tijdens de summerschool heb ik dit mogen proberen. Je ging op een houten object vol sensoren staan en een kinect, webcam en computer zorgde ervoor dat je met je lichaam de computer kon besturen. Gaaf om te ontdekken en het brengt me op veel nieuwe ideeën. Op de foto hiernaast proberen 2 deelnemers op een andere installatie in een gelijke positie te komen. In de houten objecten is een hoop elektronica gebouwd. Bij elke beweging is er een ander geluid. De geluiden moeten hetzelfde zijn en dan moet je die positie 3 seconden vasthouden.

In een post op de site schrijven de initiatiefnemers over dit project:

Kennisnet, COMMIT en Waag Society onderzoeken op welke manier embodied learning een rol kan spelen bij het leren van 21st century skills, zoals samenwerken en creativiteit. Vragen die in dit kader worden onderzocht zijn: Zijn lichaam en beweging interfaces voor leren? Hoe kan het onderwijs worden verrijkt door ruimte en aandacht te geven aan interne en externe lichamelijke processen? Wat betekent dit voor het ontwerp van fysiek uitdagende vormen van mens-computer interactie en nieuwe leeromgevingen?

Ze hebben een flyer (pdf) gemaakt waarin onderdelen van de installatie worden uitgelegd.

In twee andere berichten vind je meer informatie over embodied learning:

Gesprek over non-formeel leren

Voor mij was dit een nieuwe term. Non-formeel leren is wat anders dan informeel leren. Het is namelijk wel gestructureerd. Voor mij was het belangrijkste verschil met formeel leren dat bij non-formeel leren geen bewijs zoals een diploma wordt geleverd. Misschien is niet-geïnstitutionaliseerd leren een duidelijkere omschrijving. Wikipedia geeft ook nog veel informatie over non-formeel leren.

_knss

Het gesprek werd geleid door twee jonge mensen, de een nog studerend, de ander gestopt met studeren en gestart met een eigen bedrijf. Voor mij was dit een interessante discussie waarin ik veel herkende van het DIY-Learning waar Hans de Zwart, Job Bilsen en ik mee bezig zijn geweest. Belangrijke conclusie voor mij was dat het formele onderwijs zich misschien wat meer open moet stellen voor niet traditionele manieren waarop studenten leren. Volgens mij is het belangrijk dat studenten/leerlingen een bepaalde bewijslast overleggen van het geleerde maar dat de weg naar dat leerdoel toe best buiten de school kan lopen. Misschien biedt Coursera, Lynda.com of YouTube wel een beter leertraject dan de onderwijsinstelling. Zaken zoals portfolio, proeve van bekwaamheid en open badges komen dan naar voren. Dit vergt wel een andere rol van de onderwijsinstelling.

Presentatie Quantified self en Learning Analytics

Joost Plattel had een aanstekelijk en mooi verhaal over Quantified Self. Vorig jaar heeft Hans de Zwart op het e-Learning Event nog een presentatie gehouden over QS. Op de blog van Hans vind je nog een aantal posts over QS. Joost gaf een inkijkje in zijn door data doorweven leven. Hij analyseert zelfs de data die van zijn OV-reisgedrag/kaart afkomstig is. Volgens Joost zijn er vier niveaus als je kijkt naar gegevens:

 1. Data
 2. Informatie
 3. Kennis
 4. Wijsheid

Joost liet verder zien hoe zijn muisgedrag was (op de PC) en steeds gaf hij aan waarom dat dit relevant was. Of het nu ging om reisgedrag, muisbewegingen of slaapcyclus, steeds ging het erom dat je met de informatie uit de data inzichten krijgt. Dit leidt vaak tot aanpassing van je gedrag. Ik herken dit zeker. Toen ik de FitBit ging gebruiken werd het opeens aantrekkelijk om trappen te gaan lopen en keek ik steeds hoe ik geslapen had. Belangrijk is het eigenaarschap van de data. Want ingewonnen data kan je gedrag bijsturen maar ook anderen jou anders benaderen. Denk aan verzekeringsmaatschappijen.

Mijn muisgebruik ziet er zo uit (gemaakt met IOGraph):

_Muis

Data onderzoek

Michael van Wetering, Manager innovatie van Kennisnet, gaf een helder en prikkelende uitleg over data onderzoek. Zijn prachtige prezi vind je hier (de tijdlijn met hoogtepunten in data is goed). De belangrijkste punten uit zijn presentatie:

 • Relevantie voor het onderwijs: er is veel data bij online leren.
 • Aanbieder kan ook volgen hoe zijn leermethode gebruikt wordt.
 • Er is data over het leerproces en over het leermateriaal.
 • Beweegredenen van aanbieder kunnen divers zijn: economisch, flexibiliteit, dienstverlening, informatie.
 • Beweegredenen van scholen kunnen zijn: verlagen administratieve last, inzicht, maatwerk, sturing en professionalisering.

Presentatie duurzaam innoveren in het onderwijs

Erwin Bomas van Kennisnet gaf aan dat hij in veel projecten betrokken was, een aansprekend voorbeeld was een project ‘Het leren van de toekomst’. Erwin geeft aan dat het proces van innovatie:

 • nieuw en nuttig is;
 • creativiteit nodig heeft;
 • een implementatie oplevert.

Erwin laat ook zien dat de brede acceptatie van nieuwe technologie steeds sneller gaat. Hij laat hierbij een prachtige grafiek zien.

_kncurve.jpg

Een andere nuttige visualisatie is de kennispiramide. Als je wacht op empirisch bewijs voor een innovatie dan moet je te lang wachten en zet je enkel oude technologie en methodiek in in je onderwijs.

De kennispiramide:

kennispiramide

Het Design Thinking van IDEO geeft volgens Erwin een mooie methodiek om te innoveren. Design Thinking for Educators bestaat uit een aantal PDF’s en is een handige en gratis tool.

McKinsey geeft aan dat excellente scholen de docent centraal stellen en dat het onderwijs continu verbeterd wordt. Tenslotte eindigt Erwin met de drie succesfactoren voor innovatie van het onderwijs:

 1. Heldere visie en missie
 2. Samenwerken
 3. Faal snel om eerder te slagen

Afsluiting

De Summerschool werd o.a. afgesloten met een bezoek aan een innovatieve school. Mooi voorbeeld van het moeizame proces van innoveren. Het viel me op dat de innovatie niet eens groot hoeft te zijn om spannend te zijn en de wereld van betrokkenen helemaal overhoop te gooien.

Het allerlaatste deel werd besteed aan het uitwerken en bespreken van ons eigen innovatieve idee. De hoofden werden leeggeblazen aan het strand en met een frisse blik kon iedere deelnemer aan het innoveren!

Dank aan Kennisnet voor deze bruikbare en inspirerende summerschool (zie ook een verslag op de Kennisnetsite) en ik raad iedereen aan om de agenda van Kennisnet in de gaten te houden!

In de tussentijd kun je de iOS app van Kennisnet over innovatie gebruiken.

Tagged with:
jun 17

Op 29 mei vond de jaarlijkse bijeenkomst plaats van de Nederlandstalige Moodlevereniging. Ruim 100 mensen namen deel aan deze bijeenkomst en wisselden kennis en ervaring uit rondom de open source leeromgeving Moodle.

_ned-moove300Als bestuurslid mocht ik kort de Open Badges functionaliteit van Moodle 2.5 bespreken. Zie de  Moodlesite voor meer uitleg. Volgens mij is dit de belangrijkste functionaliteit in de nieuwe versie van Moodle. Open Badges gaan echt dingen veranderen, zie ook mijn eerdere blogpost over Open Badges. Verder heb ik geen inhoudelijke bijdrage geleverd aan de sessies op de Moodle Moot maar heb ik de hele dag gefilmd.

Het resultaat zie je in onderstaande impressie:

Tagged with:
jun 02

Elk jaar geniet ik enorm van de Learning conferentie in Orlando. Wie gaat mee?

_learning2013_500

Over de conferentie

Elk jaar organiseert Elliott Masie een e-Learning congres dat opvalt door de intensieve en didactisch sterke opzet. Sinds 1997 bezoek ik dit congres dat de laatste jaren plaatsvindt in Orlando. Het start vaak op zondag en en op woensdag is de afsluiting.

De blogposts van Learning 2012 vind je hier. De bronnen (video’s etc.) van Learning 2012 vind je op de site van Masie.

Dit jaar vindt Learning 2013 plaats van 3 t/m 6 november.

Kosten en opbrengsten

Natuurlijk is het een flinke investering. Ik vertrek op zaterdag en vertrek weer op donderdag (en kom aan op vrijdagochtend). Het congres kost $ 1495. Vliegticket Amsterdam-Orlando kost tussen de € 500 en € 600 en dan komt de hotelkamer er bij. Het congres wordt georganiseerd in het Disney Coronado Springs Convention Center en daar kun je ook een kamer nemen. Zelf doe ik dit omdat het programma al rond 8.00 uur begint en soms pas rond 22.00 uur afloopt. Je bent echter een stuk goedkoper uit als je een hotel verder weg zoekt.

Mij levert Learning ontzettend veel op. Zeker als je zelf een sessie verzorgt dan leer je ongelofelijk veel. Het is superintensief om zo met je vak bezig te zijn. Het inspireert me en ik hoor veel nieuwe denkbeelden. Het inhoudelijke niveau van de sessies is vaak hoog. Door de vele parrallelsessies kan ik altijd een passend programma samenstellen.

Uitnodiging!

Vorig jaar heb ik met Hans de Zwart een mooie sessie verzorgd over DIY-Learning. Daarnaast heb ik flink geblogd. Je merkt dat je samen extra leert. Heb je zin en mogelijkheden om mee te gaan dan kunnen we kijken of we samen kunnen bloggen of misschien een sessie kunnen verzorgen. Waarschijnlijk neem ik ook mijn videocamera mee en dan zouden we samen een videoverslag kunnen maken.

Het zou gaaf zijn om met een Nederlandse delegatie nog meer uit dit congres te halen!

Tagged with:
dec 06

Van 21 t/m 24 oktober 2011 vond het inspirerende congres Learning 2011 plaats in Orlando. De inhoudelijke hoogtepunten heb ik weergegeven in dit fotoverhaal. In minder dan 5 minuten bent u weer op de hoogte.

U vindt de inhoud van verschillende sessies in de Learningwiki. Verder is er van een aantal plenaire sessies een video-opname gemaakt en deze video’s zijn in korte fragmenten opgedeeld zodat ze eenvoudig en snel zijn terug te kijken. Bij deze een overzicht van de video’s.

Tenslotte vindt u de foto’s die ik gemaakt heb op Learning 2011 op mijn Flickr-pagina. Allemaal met Creative Commons licentie. U kunt de hele set bekijken of direct de slideshow starten.

Tagged with:
nov 12

Woensdag was de laatste (en halve dag) van Learning 2011. Het toonaangevende congres is er weer in geslaagd om er een krachtige leerervaring te bieden aan ruim 2000 learning professionals.

Inevitable: mass customized learning

Om 8.00 uur stond ik in de rij voor een parallelsessie waarbij twee auteurs, Charles Schwan en Beatrice McGarvey, hun ideeën deelden rondom hun boek: ‘Inevitable: mass customized learning’. Zie ook de website die bij het boek hoort: www.masscustomizedlearning.com. Hoewel het boek vooral gericht was op het Amerikaanse (reguliere) onderwijs was er met de geestdrift en kritische onderwijsblik van de sessieleiders toch nog veel te halen. Ze begonnen met een paar uitspraken van Bill Gates die aantoonde dat het Amerikaanse onderwijs nog steeds gebaseerd is op het industriële revolutie model van massaproductie. In het interview van CNN over educatie liet Bill niet blijken er anders over te denken. Zelf vind ik de video van Sir Ken Robinson nog steeds een mooie uitleg die het failliet van dit model blootlegt. Overigens sloegen de twee auteurs de plank mis toen ze beweerden dat niet eens de leiders in IT niet in de gaten hadden dat het onderwijs moet veranderen. Ze noemde ook Steve Jobs terwijl juist Apple al jaren een sterke onderwijsvisie heeft die tegen deze ouderwetse visie op onderwijs ingaat, bijvoorbeeld met deelname aan 21st Century Skills. Zie het Apple project hier.

Schwan en McGarvey gaven aan dat de huidige student en lerende een kritisch consument is geworden die verwacht dat het onderwijs meer op maat is en rekening houdt met je persoonlijke voorkeuren en situatie, net als iTunes, Google, Amazon, etc. doen. Ze gaven aan dat ze veel van het leren in het bedrijfsleven kunnen leren en dat alleen al het idioom van belang is (leerling vs lerende, klaslokaal vs leeromgeving, curriculum vs competentiegericht leren). Ze gingen verder niet erg de diepte in maar voor mij waren de toon en de ideeën voldoende prikkelend om bij de ASTD boekenwinkel (die tijdens het congres is opgebouwd met alleen maar boeken over leren, opleiden, trainen en andere HR-onderwerpen) het boek te kopen. In Nederland is het boek volgens mij niet te koop maar wel bij Amazon (zie hier). Mooie uitspraak van de twee auteurs: “De informatiemaatschappij heeft diensten niet veranderd maar wel de manier waarop ze geleverd worden. Behalve in het onderwijs!”.

Hoe Clinton op een luie stoel blijft zitten?

Tenslotte vond er nog een afsluitende sessie plaats met alle deelnemers. Masie liet weer zien waarom Learning zoveel kleur krijgt: hij weet op een prettige manier de zaal te bespelen en maakt van de generale sessies vaak iets moois. Zo worden er nooit presentaties gegeven maar interviewt hij de mensen. Bill Clinton was een uitzondering: die heeft eerst een half uur de zaal toegesproken en daarna heeft Elliott hem geïnterviewd. Tekenend voor de kwaliteit en de insteek van Elliott bij Learning 2011: vandaag reflecteerde hij op het interview. Hij gaf aan dat hij al een half jaar aan het bedenken was hoe hij het interview zou insteken. Hij heeft expres Clinton in een luie stoel laten zitten (‘dan blijft hij langer zitten’), heeft bewust gevraagd naar de dochter van Clinton en besprak toen met de zaal welk effect het had dat hij met Bill Clinton over Chelsea sprak. Hij gaf aan dat Clinton anders ging zitten na de persoonlijk vraag over zijn dochter, dat zijn ademhaling en gelaatsuitdrukking anders werd en dat hij veel langer is blijven zitten dan van te voren afgesproken. Hij eindigde zijn reflectie met een vraag over de mensen van de veiligheidsdienst die naast het podium stonden. Als u het antwoord weet mag u dit in de comments vermelden: “Waarom werden de veiligheidsmensen elke 11 minuten gewisseld?

Tagged with:
feb 03

Vandaag vonden de verdiepende workshops plaats van het Nationale e-learning congres. Ik verzorgde twee workshops (met erg veel plezier) voor mensen met minder en mensen met meer dan 2 jaar e-Learning ervaring. Mooie discussies. De titel van mijn workshop was “e-Learning door de ogen van een kunstenaar”. Ik denk namelijk dat het ontwerpen van e-Learning dan ook geen kunstje is maar een kunst.

We gingen in op het optimaal ontwikkelen van e-Learning door aandacht voor de drijfveren, voor de Plakfactor (hoe blijft mijn informatie echt hangen), het creëren van een leerbeleving, het gebruik van multimedia, digital storytelling en ook Whole brain thinking. Op dit laatste wil ik even ingaan.

Wat is het Whole brain thinking model?

Een aantal jaren geleden heb ik een training gevolgd over het Whole brain thinking model, vanuit Herrmann. Dit model geeft een goed beeld van je denkvoorkeuren en heeft daarnaast nog de slag gemaakt naar de consequenties naar je voorkeuren voor didactische werkvormen.

Door een uitgebreide online vragenlijst (o.a. beschikbaar in het Nederlands) in te vullen ontstaat er goed beeld van je denkvoorkeuren. De uitslag wordt met veel uitleg gepresenteerd maar heel handig is de visualisatie van je denkvoorkeur. Hieronder is mijn uitslag zichtbaar. Ik scoor vooral in het gele en rode kwadrant (C & D). Tijdens de training werd duidelijk dat mensen uit een bepaalde beroepsgroep vaak vergelijkbare voorkeuren hebben. Trainers, ontwerpers en docenten scoren bijvoorbeeld vaker aan de rechterkant (zoals ik) en accountants scoren over het algemeen wat meer aan de linkerkant.

De ontwerper ontwerpt vanuit eigen voorkeuren! Whole Brain Learning

Als we kijken naar de didactische werkvormen die samenhangen met de denkvoorkeuren dan herken ik wel veel van de werkvormen die bij mijn kleuren worden opgesomd. Ik gebruik bijvoorbeeld minder vaak ‘expert resources/citations’ en vaker kleine discussies, ijsbrekers etc. Bij het ontwerpen van e-Learning ben je als ontwerper natuurlijk niet neutraal maar met zo’n test wordt het wel inzichtelijk. Vandaag merkte ook een deelnemer op dat dit wel confronterend is. De uitdaging voor een onderwijsontwikkelaar/leeroplossingenontwikkelaar zit hem in het feit om vormen en activiteiten te gebruiken die een brede doelgroep aanspreken. Dit wil niet zeggen dat je bij een opdracht voor accountants alleen maar ‘blauwe en groene leeractiviteiten’ gebruikt maar het betekent wel dat je variatie aanbrengt in je ontwerp en niet alleen je eigen denkvoorkeuren als basis gebruikt.

Doorbreek je beperkt zicht!

Tijdens de training die ik heb gevolgd kreeg ik veel concrete handreikingen en materialen. Het profiel was zeer uitgebreid en ik kreeg ook een set van kaarten die specifiek te gebruiken zijn bij het ontwerpen van leerconcepten. Op de kaartjes (voor elke kleur een serie) staan tips/vragen en opmerkingen die je kunt meenemen als je ontwerpt. Op die manier heb je een grotere kans dat je ontwerp afwisselender wordt en meer mensen aanspreekt.

Pas geleden heb ik nog geïnformeerd naar de mogelijkheden om me verder te scholen in dit model (European HBDI® Certification Workshop). Ik las dat er een online module was maar helaas wordt deze module alleen verkocht in combinatie met de klassikale training. Voor de liefhebbers: die 4-daagse opleiding vindt plaats in Brussel en kost 4600 euro. Dit vind ik wat teveel van het goede. Dan maar het boek ‘Whole Brain Business Book’ bestellen. Bijvoorbeeld bij Bol.com.

Als je wat meer wil weten over dit model kun je op de site veel resources vinden waaronder ook een video met de uitleg van Ann Herrmann-Nehdi. Zij was ook de persoon die de training verzorgde (en dochter van de onderzoeker die het model heeft ontwikkeld).

Presentatie workshop vandaag

Bij deze de presentatie zoals ik die vandaag gebruikt heb. Ik ben erg benieuwd wat de deelnemers vonden van de workshop. Ik vind het toch wel spannend omdat het voor mij wel heel persoonlijk is. De onderwerpen en ideeën zijn zaken waar ik echt in geloof.

De mindmaps waarbij deelnemers de ingrediënten in kaart brachten die ervoor zorgde dat een leerervaring (die een persoonlijke indruk had gemaakt) bleef hangen vind je hier en hier.

Opmerking: zie ook het mooie verslag van Wilfred Rubens over deze workshop!

Tagged with:
nov 12

Een vlag op het podium is voor Nederlanders toch wel erg vreemd. Maar omdat het vandaag Veterans Day is, zien we het door de vingers. Vandaag is er 1 ronde geweest met parallelsessies, daarna vond de afsluitende bijeenkomst plaats.

Discussie over storytelling

Deze keer nam ik deel aan een discussie-activiteit. Een klein groepje overlegde over storytelling. Iemand van KPMG leidde het gesprek. Na een korte inleiding over de rol van storytelling en de mix van media en platformen begon een goede discussie waarin innovatieve ideeën over vooral de didactische invulling aan bod kwamen. Een verhaal wordt gebruikt om lerenden te boeien en te activeren. Er werd gepleit om de lerenden vooral een actieve rol te geven en niet alles voor ze te bedenken. Laat ze zelf elementen in een verhaal produceren. Zelf content. Voorbeelden zoals World without Oil en WebQuests werden naar voren gebracht. Dit vraagt vooral een ommezwaai van onderwijskundige ontwerpers. Je zit als ontwerpers dan niet op de stoel van  scriptschrijver en uitvoerder maar je bent meer regisseur. Je geeft een belangrijke rol aan de lerende. Dat betekent dat je controle moet loslaten.

IMG_0837
Discussie over storytelling

iPhone app is gerealiseerd!

In de generale sessie komen nog veel interessante mensen naar voren. De studenten van het Champlain College presenteren hun iPhone app voor nieuwe werknemers. Overigens komt die app voor iedereen (en aanpasbaar) beschikbaar. Binnen 3 dagen hebben ze de app gemaakt, dat was knap en het was interessant om vanaf de zijlijn het proces te volgen.

IMG_0851
Groep studenten die App hebben gemaakt

Ook Nick van Dam vertelt over zijn fantastische project e-Learningforkids.org en over wereldwijd talentmanagement.

Tenslotte nog de resultaten van het CNN videolab: 6 mensen hebben tijdens de conferentie video’s gemaakt onder leiding van CNN experts. Met  voorbeelden werd direct duidelijk welke progressie ze in een paar dagen hadden gemaakt. Voor mij maakt het ook wel duidelijk dat expertise nodig is en volgens mij betekent dit dat we niet altijd genoegen moeten nemen met YouTube kwaliteit. Dit was in sommige sessies de tendens (YouTube kwaliteit van leermateriaal is goed genoeg) maar ik denk dat het lerende publiek ook snel de eisen zal bijstellen. Ook van user generated content zal dan steeds meer verwacht worden.

Binnenkort vind je hier en op e-Learning.nl een uitgebreide post over de belangrijkste trends. Bij deze  alvast een eerste opsomming van opvallende zaken op Learning 2009:

 • de organisatie van zo’n event is echt van een ander niveau dan in Nederland. Gevarieerd, rijk en met alle details goed;
 • dit jaar was er veel aandacht (meer dan vorig jaar) op het goedkoop produceren van e-Learning. Instructional designers doen een stapje terug. Goed  genoeg is het breed gedragen motto;
 • didactiek komt minder aan bod dan voorgaande jaren. Gevechten om budgetten overheersen;
 • gamebased learning is niet meer prominent aanwezig;
 • er is veel aandacht voor sociaal leren, met name voor microblogging (en met name Twitter). Blogs en wiki’s zijn geen onderwerp van gesprek meer omdat ze algemeen worden toegepast/geaccepteerd;
 • verhalen zijn erg belangrijk. De verhalen van sprekers, van lerenden en van collega’s. Verhalen als didactische werkvorm zijn niet meer zo expliciet aanwezig in vergelijking met voorgaande jaren.

De fotoshow van vandaag vind je bij Flickr. De collectie van alle foto’s van Learning 2009 vind je hier.

Dankje wel voor het volgen en de vele reacties per mail of per tweet (@marceldeleeuwe).

Tagged with:
nov 10

Op www.e-learning.nl kun je lezen op welke manier didactiek vandaag werd buitengesloten. Daar kwamen wel andere zaken voor in de plaats.

Een iPhone app in 72 uur

Gisteren is een groepje studenten van Champlain College van start gegaan om een educatieve app voor de iPhone te maken. Een geweldig idee! Vorig jaar werd er in 3 dagen een edu-game gemaakt, dit jaar dus een app. De studenten zitten in de gang en betrekken op verschillende manieren de deelnemers bij hun project. Af en toe laat Elliott middels een videoverbinding zien hoe het eraan toegaat. Straks komt de app voor iedereen beschikbaar. Een fantastische manier om zo een project aan te pakken. De energie zindert door de zaal en iedereen is benieuwd naar zowel het proces als het resultaat.

IMG_0595

Een verhaal in 6 minuut en 40 seconden

De energie was ook goed voelbaar bij de Pecha Kucha sessie. 4 mensen vertelde in 20 dia’s in elke 20 seconden hun verhaal. Hoewel de verhalen erg verschillend waren, was de passie bij allemaal voelbaar. De eerste Pecha Kucha ging over de collectieve Filipijnse cultuur, de tweede over ICT en leren in het basisonderwijs, de derde over het monteren van film en de vierde over gamebased learning.

IMG_0574

Het leukste was nog het gesprek dat spontaan ontstond nadat de presentaties waren afgelopen. Veel bezoekers stelde vragen. Met de hele groep kwamen we tot wat interessante conclusies:

 • het is moeilijker en tijdrovender om een Pecha Kucha voor te bereiden dan een gewone, lange presentatie;
 • een Pecha Kucha maken dwingt je om tot de kern door te dringen en alle overbodige ruis eruit te halen;
 • sommige makers beginnen met de afbeeldingen, anderen schrijven direct het hele script uit;
 • een Pecha Kucha kan ook gebruikt worden als teaser voor een WBT. Een bezoeker publiceerde altijd de Pecha Kucha op intranet (inclusief audio) om mensen warm te maken voor de training die volgde;
 • een Pecha Kucha raakt je vooral als er een persoonlijk verhaal komt.

Morgen ben ik aan de beurt en vandaag hebben zich spontaan nog extra mensen aangemeld voor morgen.

Tearners  (Designers ‘R’ Us)

Iemand die ik graag zie is Wayne Hodgins (zie ook zijn blog). Deze gepassioneerde spreker combineert vaak bepaalde trends die hij waarneemt en vertaalt dit naar de wereld van (e)leren. Zijn Snowflake effect komt later nog aan bod bij Learning 2009, vandaag had Wayne het over Design. Hij constateert dat na de prosumers iedereen een designer is. Of je nu zelf een video schiet (zie ook www.howcast.com) of twitterberichten stuurt, je moet over het ontwerp nadenken. Hoewel Design een breed begrip is geworden, blijft het een belangrijk begrip dat onze aandacht verdient.

IMG_0558

Heel aardig was de term Tearners: dit geeft aan dat we in deze tijd allemaal zowel teachers als learners zijn.  Deze rollen wisselen elkaar af. Dit betekent nogal een verandering. Deze verandering is nodig volgens Wayne: we moeten onderscheid maken tussen een bedrijfsactiviteit en een ‘value propositie’. Zo is hij destijds zelf door Kodak ingehuurd omdat ze de opkomst van de digitale fotografie als een regelrechte bedreiging zagen. Ze zagen niet dat ze ook zorgen voor het ‘Kodak moment’ en dat ze dat ook digitaal konden doen.  Ze verkochten geen analoge rolletjes, ze verkochten Kodak-momenten. Wij moeten als industrie bedenken wat we nu precies aan waarde hebben. Wat is onze Value proposition?

Zie voor foto’s van dag 2 mijn Flickr-pagina.

Tagged with:
nov 09

Zondagavond om 19.29 uur is het event Learning 2009 geopend. Ruim 1300 learning professionals duiken in de grote wereld van e-Learning. Zondagmiddag werd voor de liefhebbers voortvarend afgetrapt met ‘pre-conference workshops’. In 3 uur werden thema’s zoals Learning Leaders, Learning Systems, Performer Support en Mobile Learning door experts in het veld intensief met een kleine groep deelnemers verkend.

Mobiel leren workshop

Als warmmakertje moest je jezelf aan een tafelgenoot voorstellen door over je mobiele telefoon te praten. Stiekem blijkt je telefoon en op welke manier je deze gebruikt, veel over jezelf te vertellen. Tom King en Judy Brown van ADL Immersive Learning Technologies Team (ADL is organisatie achter SCORM) deelden vele voorbeelden en ontwerptips rondom mobiel leren. Het werd een rare start omdat mobiel leren werd afgezet tegen e-Learning. Dat onderscheid hoeft er niet te zijn en de discussie welke leerinterventie in welk hokje past is niet zo interessant. Interessanter is waarom je mobiel leren zou gebruiken en hoe dat dan moet. Duidelijk is dat steeds meer functies in smartphones worden opgenomen dus de didactische mogelijkheden breiden zich steeds meer uit.

phoneJezelf voorstellen aan de hand van je telefoon: werkte goed!

Judy Brown gaf aan dat bij een pilot van Merrill Lynch; GoLearn de resultaten beter waren dan bij ’traditionele’ e-learning modules (zie ook artikel op de site). Een deelnemer vertelde dat Accenture vergelijkbare cijfers had. Het was bij Accenture nog niet duidelijk waarom het enthousiasme zo groot was. Concrete voorbeelden kwamen ook aan bod, van eenvoudige naslagwerken voor kappers, tot en met applicaties voor onderhoudsmonteurs waarbij ze met een iPhone een foto maakte van een kapot onderdeel, vervolgens bijbehorende informatie uit de handleiding kregen gepresenteerd en waarbij daarna als een extra laag werd getoond hoe ze de reparatie moesten uitvoeren.

Anders ontwerpen voor mobiel leren?

We moeten oppassen dat we niet weer dezelfde fout maken en onze huidige e-Learning oplossingen direct over gaan zetten naar een mobiele variant. Tom King gaf aan dat mobiel leren gebruiken om zeer veel informatie over te dragen even onzinnig is als een roman schrijven op een kassabon. Met het ontwerpen van m-learning moet je rekening houden met je doel (wat wil je oplossen?), de plaats waar het gebruikt wordt (in welke omstandigheden), de tijd en het device.

Er werd een ontwerp gemaakt voor een edu-app

Tom gaf aan dat je vooral eerst goed moet analyseren en ontwerpen, het liefst op papier. Start met 10 papieren prototypes, maak dan 3 ‘pixel perfect designs en maak vervolgens 1 product. Tussen de vele tips zat ook een mooie site waar je iPhone mock-ups kan maken. Als oefening gingen groepen een ontwerp maken voor een mobiele app. Aan het eind stelde toch nog iemand de nu al sufste en slechtste vraag van het hele congres: “Weet u een tool waarmee ik PowerPoint kan omzetten naar Mobiel leren?

Links rondom mobiel leren:

Buslading met hulp

Buiten staat een imposante bus geparkeerd van een verzekeringsmaatschappij: HelpPoint van de Farmers Insurance Group. Deze bussen rijden door de VS om bij een rampensituatie bijstand te verlenen. En rampen komen nogal eens voor in de VS; je moet denken aan grote bosbranden, orkanen en dat soort zaken waardoor hele dorpen in de problemen komen. Voedsel en communicatie worden dan opeens schaars. Deze bus biedt de gemeenschap praktische en gratis ondersteuning met eten en drinken (3 maaltijden per dag), communicatie (o.a. internet, satelliettelefoons), informatie (televisie met nieuws, radarsysteem) en ondersteuning bij het afwikkelen van schadeclaims.

Een mooi concept dat de abstracte verzekeringswereld een gezicht geeft en dat aan de ene kant misschien een goed marketinginstrument is maar aan de andere kant ook veel steun kan bieden aan getroffenen. De bus blijft een aantal dagen tot een aantal weken op de locatie staan en wordt bemand door vrijwilligers.

bus1

Er kan volop gekookt worden aan de buitenkant van de bus.

bus2

Binnenin de bus kan o.a. de situatie bekeken worden.

Tagged with:
preload preload preload