nov 12

Een vlag op het podium is voor Nederlanders toch wel erg vreemd. Maar omdat het vandaag Veterans Day is, zien we het door de vingers. Vandaag is er 1 ronde geweest met parallelsessies, daarna vond de afsluitende bijeenkomst plaats.

Discussie over storytelling

Deze keer nam ik deel aan een discussie-activiteit. Een klein groepje overlegde over storytelling. Iemand van KPMG leidde het gesprek. Na een korte inleiding over de rol van storytelling en de mix van media en platformen begon een goede discussie waarin innovatieve ideeën over vooral de didactische invulling aan bod kwamen. Een verhaal wordt gebruikt om lerenden te boeien en te activeren. Er werd gepleit om de lerenden vooral een actieve rol te geven en niet alles voor ze te bedenken. Laat ze zelf elementen in een verhaal produceren. Zelf content. Voorbeelden zoals World without Oil en WebQuests werden naar voren gebracht. Dit vraagt vooral een ommezwaai van onderwijskundige ontwerpers. Je zit als ontwerpers dan niet op de stoel van  scriptschrijver en uitvoerder maar je bent meer regisseur. Je geeft een belangrijke rol aan de lerende. Dat betekent dat je controle moet loslaten.

IMG_0837
Discussie over storytelling

iPhone app is gerealiseerd!

In de generale sessie komen nog veel interessante mensen naar voren. De studenten van het Champlain College presenteren hun iPhone app voor nieuwe werknemers. Overigens komt die app voor iedereen (en aanpasbaar) beschikbaar. Binnen 3 dagen hebben ze de app gemaakt, dat was knap en het was interessant om vanaf de zijlijn het proces te volgen.

IMG_0851
Groep studenten die App hebben gemaakt

Ook Nick van Dam vertelt over zijn fantastische project e-Learningforkids.org en over wereldwijd talentmanagement.

Tenslotte nog de resultaten van het CNN videolab: 6 mensen hebben tijdens de conferentie video’s gemaakt onder leiding van CNN experts. Met  voorbeelden werd direct duidelijk welke progressie ze in een paar dagen hadden gemaakt. Voor mij maakt het ook wel duidelijk dat expertise nodig is en volgens mij betekent dit dat we niet altijd genoegen moeten nemen met YouTube kwaliteit. Dit was in sommige sessies de tendens (YouTube kwaliteit van leermateriaal is goed genoeg) maar ik denk dat het lerende publiek ook snel de eisen zal bijstellen. Ook van user generated content zal dan steeds meer verwacht worden.

Binnenkort vind je hier en op e-Learning.nl een uitgebreide post over de belangrijkste trends. Bij deze  alvast een eerste opsomming van opvallende zaken op Learning 2009:

  • de organisatie van zo’n event is echt van een ander niveau dan in Nederland. Gevarieerd, rijk en met alle details goed;
  • dit jaar was er veel aandacht (meer dan vorig jaar) op het goedkoop produceren van e-Learning. Instructional designers doen een stapje terug. Goed  genoeg is het breed gedragen motto;
  • didactiek komt minder aan bod dan voorgaande jaren. Gevechten om budgetten overheersen;
  • gamebased learning is niet meer prominent aanwezig;
  • er is veel aandacht voor sociaal leren, met name voor microblogging (en met name Twitter). Blogs en wiki’s zijn geen onderwerp van gesprek meer omdat ze algemeen worden toegepast/geaccepteerd;
  • verhalen zijn erg belangrijk. De verhalen van sprekers, van lerenden en van collega’s. Verhalen als didactische werkvorm zijn niet meer zo expliciet aanwezig in vergelijking met voorgaande jaren.

De fotoshow van vandaag vind je bij Flickr. De collectie van alle foto’s van Learning 2009 vind je hier.

Dankje wel voor het volgen en de vele reacties per mail of per tweet (@marceldeleeuwe).

Leave a Reply

preload preload preload