dec 29

Steeds meer aandacht gaat uit naar mediawijsheid. Een goede zaak denk ik. Het is belangrijk om onze kinderen te leren hoe met media om te gaan en te interpreteren. Ik geloof hier veel meer in dan filters of harde waarschuwingen en straf.

Er zijn al vele gratis initiatieven die lessen of lesmateriaal aanbieden voor kinderen. Eerder schreef ik over een initiatief van o.a. De Waag die een mooie educatieve game aanbieden om kinderen mediawijs te maken. Ook organisaties zoals SLO heeft prima materiaal ontwikkeld, zie mijn eerdere post. Nu heeft Kennisnet met anderen een portal gestart: www.medialessen.nl.

Het mooie aan deze portal is dat het veel bestaande bronnen op een overzichtelijke manier samenbrengt. In het colofon staat het volgende:

Medialessen.nl is een initiatief van stichting Kennisnet, stichting Mijn Kind Online en de Vereniging Openbare Bibliotheken. Op deze site voor het primair en voortgezet onderwijs worden bestaande medialessen op één plek verzameld. Er zijn medialessen te vinden van professionale organisaties maar ook van leraren zelf.

Prima overzicht
Zelf verloor ik een beetje het overzicht uit het oog. Heel fijn dat Kennisnet de taak op zich heeft genomen om het een en ander te inventariseren. Goed dat ze hierbij ook goed materiaal van docenten en leerkrachten hebben opgenomen. Bij elk materiaal is direct inzichtelijk wat het doel is, voor welke doelgroep het gemaakt is, wat de studieduur is en wat de benodigde materialen zijn. Het materiaal is vaak te downloaden en direct te gebruiken.

Niet enkel bronnen verzameld
Hoewel het al handig is om alle leermaterialen op een gestructureerde wijze aan te bieden heeft Kennisnet (en de andere twee organisaties) nog meer waardevolle zaken toegevoegd.

Zo is er:

  • een Toolbox met bruikbare interviews en filmpjes;
  • een set aan didactische tips om de materialen te gebruiken;
  • uitleg over de mediawijsheid.

Iedereen wordt uitgenodigd om eigen lessen over mediawijsheid te mailen.

Conclusie
Een prima site die niet alleen extra waarde creëert door een goede structurering van het rijke lesmateriaal rondom mediawijsheid maar ook door aanvullende informatie en tips te geven. De site zou nog beter kunnen worden als er uitgebreider gezocht en gefilterd kan worden en wat mij betreft zou een waarderingssysteem van gebruikers ook een welkome aanvulling zijn. Ik zie graag wat andere gebruikers vinden van het aangeboden materiaal.

De samenwerking tussen stichting Kennisnet, stichting Mijn Kind Online en de Vereniging Openbare Bibliotheken heeft geleid tot een prachtige en erg bruikbare site voor docenten uit het primair en voortgezet onderwijs.

medialessen

Tagged with:
sep 02

Wat schrijft u in 2010? Of wat schrijven uw kinderen? Hoewel (K)Cramer zojuist is vrijgepleit is maar weer eens duidelijk geworden dat de zaken die we schrijven ons nog lang kunnen achtervolgen. Alle zieleroerselen, ideeën en kreten van frustratie die we op onze blogs. Hyves of via Twitter-berichten delen met anderen kunnen over x jaar onszelf in de staart bijten.

Big Brother?
Steeds frequenter en vanzelfsprekender delen we veel informatie met elkaar. Het gaat bijna automatisch. Zijn we ons wel bewust van de mogelijke negatieve gevolgen? Dat was de minister wellicht niet. Dit geldt voor informele digitale uitingen. Vorig jaar kwam een topman van een PR-bureau nog zwaar in de problemen vanwege een Twitter-bericht. Zie een bericht hierover op de Bright site. Via Google history zie je precies wat je wanneer gezocht hebt. Zelfs berichten die je op oude, niet meer bestaande sites hebt gehad, kun je terugzien via de Wayback Machine van Archive.org.

Mediawijsheid
Voor kinderen geldt natuurlijk dat ze voorzichtig moeten zijn. Het is belangrijk om ze mediawijs te maken en daar zijn verschillende manieren voor, o.a. het SLO heeft prima lesmateriaal gemaakt. Ook een initiatief als de online educatieve game MonsterMedia biedt een goed startpunt voor een bewust gebruik van nieuwe media.

Laten we niet te bang worden maar een beetje voorzichtigheid is niet verkeerd. Ben benieuwd wat de nieuwe browser van Google doet met al onze gegevens! De eerdere Tegenlicht-uitzending over Google (Google-achter het scherm) maakt me wel wat kritisch en achterdochtig.

Zijn we ons bewust genoeg of is dit een niet bestaand probleem?

Tagged with:
mrt 07

Op de Onderwijs & ICT beurs zag ik een aardige tegenstelling die een vraag oproept: Moeten we kinderen wijs maken op het gebied van nieuwe media of moeten we hen afschermen van de negatieve kanten?

Visuele geletterdheid (wijs maken)
’s Morgens was ik bij een heldere sessie van SLO over mediawijsheid of Visuele geletterdheid zoals Dirkje Ebber van SLO het noemde. Met een aantal voorbeelden werd helder gemaakt wat de uitdagingen hierbij zijn en hoe je leerlingen kunt leren om beelden te begrijpen, te gebruiken en op waarde te schatten. Kinderen krijgen op deze manier grip op de beeldcultuur. Zaken als internet veiligheid zijn enigszins gerelateerd hieraan maar dit vormt niet de inhoud van het lesmateriaal. Als u meer wil weten over visuele geletterdheid dan raad ik u aan om de docentenhandleiding (pdf, 24 mb) te bekijken. Uitstekende informatie!

Informatie afschermen (iets wijsmaken?)
Op de beurs was ook de EO aanwezig met EO FilterNet. Op de website wordt het uitgelegd als:

FilterNet gaat de strijd aan tegen een vervuild internet. Het filter van FilterNet houdt ongewenste sites met bijvoorbeeld porno en geweld tegen. Een verantwoord en veilig internetgebruik voor kinderen vormt hierbij het uitgangspunt.

Hier leg je de keuze bij de filtercommissie. Je leert dat iemand iets probeert achter te houden. Naar mijn mening loop je altijd achter de feiten aan en zorg je niet dat kinderen leren hoe ze zelf met nieuwe media om moeten gaan. Wijsheid gaat ook over de negatieve zaken van internet. Leer kinderen met de keuzes omgaan, leer ze dat ze een verantwoordelijkheid hebben en help hen hierbij. Niet door ze iets wijs te maken maar door ze wijzer te maken.

eo

Tagged with:
preload preload preload