jun 22

Samen met Wilfred Rubens heb ik met veel plezier een boekje geschreven in de Hoger Onderwijsreeks van Noordhoff Uitgevers. Mijn voormalige werkgever heeft het proces begeleid. Met Wilfred werk ik al lang samen en heb hem heel hoog zitten als e-Learning professional en Wilfred is ook de meest productieve blogger die net zo gemakkelijk schrijft als dat hij fietst of ademt.

boeksocial

Twee keer tweede boek

Voor zowel Wilfred als voor mij was dit het tweede boek dat we schreven. In 2013 publiceerde Wilfred het prima boek over e-Learning Trends en Ontwikkelingen en ik heb lang geleden een boek uitgebracht over Didactiek voor ICT trainers. Wilfred heeft zijn boek zelf uitgegeven bij Uitgeverij InnoDoks en ik bij Visual Steps. Beide kleine overzichtelijke uitgeverijen.

Proces van schrijven

We hebben jaren geleden een startbijeenkomst gehad met mensen van Noordhoff Uitgevers waarin ze ons vroegen om een boek over social media in onderwijs en leren te schrijven. We spraken de opzet van het boek door en namen de specifieke kenmerken van de reeks door. Daarna hebben Wilfred en ik de onderwerpen verdeeld en zijn we gaan schrijven. Hierbij gebruikten we vooral Google Docs. Dat werkte prima. In een aantal redigeerrondes hebben we de teksten en afbeeldingen voorgelegd aan Noordhoff en hebben we vervolgens de opmerkingen en suggesties weer verwerkt. Wilfred en ik deden het meeste asynchroon en af en toe werkten we samen aan hetzelfde bureau.

Insteek boek

We wilden in dit boek dieper graven dan de vele social media tools. Overzichten van deze tools zijn er al voldoende te vinden. Ook vonden we het belangrijk om ons te richten op zowel het onderwijs als iedereen die met leren en opleiding bezig is. Het moet een boek zijn voor iedereen die serieus bezig is met leren en wil weten wat sociale media kunnen betekenen voor lerenden en lerende professionals. Hierbij was social learning erg belangrijk. Dit kan ook zonder social media tools in bijvoorbeeld leeromgevingen.

Wilfred geeft in zijn blogpost een prima beschrijving die ik graag citeer (alleen even onze namen omgedraaid):

 • In hoofdstuk 1 staat het begrip ‘social learning’ centraal, en de onderwijskundige achtergronden ervan (relevante opvattingen en theorieën over leren).
 • In hoofdstuk 2 positioneren we social learning binnen een veranderende maatschappelijke context, waarbij meer nadruk komt te liggen op zelfgeorganiseerd leren en samenwerkend leren.
 • Hoofdstuk 3 gaat over de wijze waarop leren gestalte krijgt, als sprake is van social learning. Wilfred en ik behandelen onder andere acht didactische principes van social learning, en we beschrijven typen leeractiviteiten waarbij sociale media een belangrijke rol spelen.
 • Hoofdstuk 4 bespreekt hulpmiddelen waarmee je social learning kunt faciliteren, plus de didactische kracht en zwakte van sociale media.
 • In hoofdstuk 5 behandelen Wilfred en ik de implementatie van social learning en het gebruik van sociale media binnen leersituaties.
 • De epiloog blikt terug op het boek.

Elk hoofdstuk start met een oriëntatie, en eindigt met praktijkvragen en bronnen voor verdieping en verbreding.

Volgende boek zit al in mijn hoofd

Graag wil ik Wilfred bedanken voor zijn fantastische inbreng en fijne manier van samenwerken. Door Wilfred heb energie gekregen om aan een nieuw boek te werken. Ik ben begonnen aan een praktisch boek voor het Krachtig onderwijskundig ontwerpen van e-Learning. Dit wil ik bij een andere uitgeverij of zelf gaan uitgeven. Ik wil meer grip hebben op de kwaliteit van de inhoud en de snelheid van uitgeven. Nu duurde het bijvoorbeeld 9 maanden om ons boek te drukken. Dat is met zo’n thema erg lang. Maar het is er nu! En ik ben er trots op.

Het boek kost € 19,95 is te bestellen bij o.a. Bol.com en Managementboek. Graag hoor ik wat jij ervan vindt!

Op vrijdag 2 oktober 2015 organiseert het Innovatiehuis in ‘s-Hertogenbosch een Themamiddag Mediawijsheid en Social Learning met Patrick Koning (auteur nieuwe boek ‘#mediawijsheid in de klas’) en met Wilfred en mij. Ben jij hier ook bij? Meer informatie en inschrijven? Kijk op de site van Het Innovatiehuis.

Het boek ligt echt op tafel! Speciaal moment.

Het boek ligt echt op tafel! Speciaal moment.

Tagged with:
nov 03

Fons van den Berg (Helikon) is er wederom in geslaagd om een mooie leerbeleving te creëren. Vandaag vond in pakhuis de Zwijger Education Futures NL plaats. Ongeveer 40 professionals uit de wereld van het onderwijs kwamen samen om te kijken naar de toekomst van het onderwijs. Het werd een met vlagen confronterende dag

John Moravec trapte af met een schets van de weg die het onderwijs aflegt. Van het 1.0 paradigma (hiërarchisch, duidelijke banen en rollen, structuur, etc.) naar 2.0 (sociaal constructivisme, chaos beperking) naar 3.0. De laatste werd door John aangeduid met “Innovation and design age”. In 3.0 wordt chaos omarmd, en worden scholen gebaseerd op ‘mindware’ i.p.v. op software of hardware.

We kunnen de kinderen niet meer bedienen

Kern van zijn betoog is dat we met de huidige manieren van onderwijs niet de huidige kinderen kunnen onderwijzen. Of zoals John het zei: “1.0 schools cannot teach 3.0 kids”. We zullen onze manieren en methodieken moeten aanpassen. De situatie op de arbeidsmarkt verandert (werknemers en werkgevers gaan minder zekere relaties aan), en de toekomst is steeds slechter en moeilijker te voorspellen. Dus waar leiden we onze studenten voor op? Voor de banen van gisteren?

Kritiek

Een van de mensen uit het publiek gaf aan dat er vooral veel gesproken werd over de nieuwe ‘mind’ en dat ze nog een paar dingen miste: heart & soul. Ik vond dat wel verweven zitten in het verhaal van John maar het werd niet vaak expliciet genoemd. Het mag wel wat meer aandacht krijgen. Een ander gaf aan veel onderzoek te hebben gedaan in het vmbo en daar juist van leerlingen gehoord te hebben dat ze structuur willen en duidelijkheid. Niks chaos! Niks remixing. Een andere deelnemer nodigde vervolgens de dame uit om eens bij zijn vmbo te komen kijken want daar gebeurde het wel. Maar punt blijft staan dat de trend niet bij alle doelgroepen waar te nemen is. Waar kun je forceren?

_ef1John Moravec met op de achtergrond Cristóbal Cobo via Skype

Waarom innovatie?

Met deze sessies vraag ik me wel af waar de innovatie nu vandaan moet komen. En moet die wel komen? Waarom moeten we innoveren. Dit was een dappere vraag van een deelnemer. Een andere deelnemer gaf aan dat we wel moeten omdat we ons later moeten verantwoorden. Kunnen we dan uitleggen dat we niet hebben geluisterd naar de behoeftes van de nieuwe wereld?

Werklunch

Tijdens de lunch werden de discussies niet beëindigd, er was ook zoveel over te praten! Met een gerichte opdracht werden de discussie gestuurd en op tafelkleden werden de resultaten neergezet. Aardige activiteit maar ik merkte dat ik wel even een echte break nodig had. Teveel 1.0 misschien?

Na de pauze kwam via Skype (schermvullend acceptabel videobeeld) Cristóbal Cobo aan het woord die een helder verhaal had en keer wat op EU niveau gebeurt op het gebied van e-literacy, e-skills en e-competencies. Redelijk confronterend om de Afspraken van Lissabon er nog eens bij te pakken. Van alle mooie plannen is niet erg veel terecht gekomen.

_ef2Knowmads zetten aan tot actie

Knowmads

Een activerend en aansprekend einde werd verzorgd door de ‘Knowmads‘, een groep mensen met een passie en een visie. Ze hebben een nieuwe school ontworpen waarin studenten zelf eigenaar worden en waarbij een actieve houding wordt verwacht. De werkelijke wereld is verweven met school waarbij echte bedrijven, echte leeropdrachten en vraagstukken neerleggen. KLM was een voorbeeld van zo’n bedrijf. Niet alleen het concept was prikkelend maar ook de werkvormen die erna kwamen: via Aikido en schreeuwoefeningen kwamen we bij een tekenoefening uit waarbij wonderbaarlijk snel écht contact werd gelegd met mensen. Zelfs nadat de mooie dag formeel was afgesloten gingen mensen nog door. Dat laat zien dat inderdaad passie, hart en ziel belangrijk zijn bij het leren. De komende weken eens flink grasduinen in de voor deze sessie opgezette Moodle-omgeving.

Het was weer een mooie leerbeleving die stof tot nadenken gaf.

Klik hier voor de foto’s op Flickr.

Tagged with:
mei 14

Een tijd geleden heb ik bij de Belastingdienst een workshop over Wiki’s en leren verzorgd. Ook ben ik bij DJI actief. Van beide kanten werd ik gewezen op het initiatief Ambtenaar 2.0.

Ambtenaar 2.0 initiatief
Het initiatief bestaat uit nogal wat verschillende bouwstenen. Maar wat behelst het initiatief? Op de website omschrijft men het als:

In één zin:
1. Ambtenaar 2.0 is een netwerk van mensen, zowel ambtenaren als burgers,
2. die de gevolgen van web 2.0 voor de overheid willen onderzoeken en onder de aandacht brengen,
3. daarover het gesprek aangaan om ideeën, kennis en praktijkervaringen uit te wisselen
4. en bijdragen aan opleiding, ondersteuning en praktische tips om als een ambtenaar 2.0 te kunnen werken.

Het biedt een scala aan inhoudsvormen, interactievormen en inzichten. Heel goed dat de overheid erkent dat er iets aan het veranderen is. De website Ambtenaar 2.0 is goed doordacht opgezet en kent nu al een rijke inhoud.

Boek Ambtenaar 2.0
De initiatiefnemers hebben niet alleen op een digitale manier het thema aangepakt. Voor mensen die juist nog weinig kennis of affiniteit hebben met ICT is de informatie ook toegankelijk gemaakt in de vorm van een mooi verzorgd, multi-color boek. Ja een papieren boek. Zelf vind ik het erg prettig om een boek te lezen dus ook aan mij was het goed besteed.

Het boek, geschreven door Davied van Berlo, is online te lezen en te bestellen op de speciale wikisite. Het is onder Creative Commons licentie uitgebracht.

Inhoud van het boek
Niet alleen de uitleg van de technische mogelijkheden en de veranderende manier van communiceren en produceren komen aan bod maar vooral ook de link naar de werkplek en werkcultuur van ‘de ambtenaar’ wordt besproken. Dit maakt het boek interessant en waardevol. Overigens ook voor alle niet-ambtenaren. De thema’s die aan bod komen zijn universeler:

 • Wat betekent web 2.0 voor de overheid?
  In dit hoofdstuk wordt bekeken op welke manier web 2.0 de overheid raakt. De interne organisatie komt aan bod maar ook zaken zoals de gebruikte middelen en instrumenten.
 • De relatie tussen burger en overheid
  Massasamenwerking, communities en Open overheid worden besproken. De principes worden toegelicht met voorbeelden, uit binnen- en buitenland.
 • Interne werkwijze van de overheid
  Hier wordt vooral gekeken op welke manier je binnen je eigen organisatie de processen kunt inrichten. Ook hier weer een mengvorm van theorie, ervaringen en praktische tips.
 • De manier van werken van de ambtenaar
  Hier komt de balans naar voren. De vraag is vooral de vraag wat je nu mag en kan. Aspecten als service codes en informatiebeveiliging komen aan bod.

Conclusie
Dit initiatief is goed doordacht en goed uitgevoerd. Goed dat een trend zo accuraat wordt geanalyseerd en dat de dialoog wordt aangegaan. Het feit dat er al ruim 1000 mensen lid zijn van de community is hoopgevend.

De inhoud van de informatie is goed en volledig zonder droog te worden. Het boek is toegankelijk geschreven en hoewel theoretische onderbouwingen gegeven worden is het vooral een praktisch boek. Er staan vele tips in, ervaringen en suggesties om zelf te ervaren waar het over gaat. Zelfs als e-Learning en web 2.0 liefhebber ben ik nog wat nieuwe zaken tegengekomen.

De mogelijke problemen worden ook besproken en dit zal voor vele ambtenaren (en mensen die werken in grote organisaties) voor herkenning zorgen. Zo ben je vaak gebonden aan stringente eisen en beperkingen op het gebied van ICT maar ook op het gebied van interne en externe communicatie. Dit levert een spanningsveld op met de wereld buiten je organisatie. Davied van Berlo weet hier uitstekende antwoorden op te geven. Daarvoor alleen al is het de moeite waard om de community te bezoeken en het boek te lezen!

ambtenaar20

Tagged with:
mei 06

De komende periode worden er een paar goede seminars georganiseerd. Ik ga naar twee:

 1. De Moodle Moot op 27 mei in Amsterdam.
 2. Co-creation Event 2009 op 24 juni in Eindhoven.

De Moodle Moot – 27 mei
De Moodle Moot wordt georganiseerd door de Nederlandse Moodle vereniging en biedt een mooi en praktisch inkijkje voorned-moove_logo iedereen die de open source leeromgeving Moodle gebruikt of wil gaan gebruiken. Er komen workshops en presentaties met een verschillende insteek en daarom is er altijd wel iets te halen/brengen. Of je nu geen ervaring hebt of je bent juist een pro: de Moodle Moot moet je meemaken.

Zelf ga ik een presentatie verzorgen over e-didactiek. In die presentatie wordt duidelijk op welke manier je een krachtige leeromgeving kunt neerzetten en met welke kleine misstappen je zelfs van een prachtige omgeving als Moodle een belabberde, niet motiverende en passieve leeromgeving kunt maken.

Meer informatie vind je o.a. bij www.e-learning.nl en bij Ned-Moove.

Co-creation Event 2009 – 24 juni
Het eerste Co-creatie evenement van Nederland vindt plaats op de High Tech Campus Eindhoven. Dit Co-creation Event staatcocreation in het teken van onder andere co-creatie, web 2.0, marketing 2.0, crowdsourcing en online kwalitatief onderzoek. Tijdens het evenement komen Nederlandse partijen aan het woord die gebruik maken van co-creatie, maar ook partijen die het aanbieden.

Op de site omschrijven ze het begrip Co-creation als:

het proces van het betrekken van een externe groep mensen bij (een onderdeel van) het innovatieproces van een product of dienst. Dit kunnen uw klanten zijn, experts, consumenten, eindgebruikers of ieder andere stakeholder die voor u belangrijk is.

Het lijkt me interessant omdat het niet specifiek over e-Learning gaat. Leuk om in een andere wereld te kijken en ik denk dat de onderliggende gedachte van samen content produceren of aan diensten werken iets is wat we ook binnen e-Learning meer gaan terugzien. Dit verlangt een andere houding van e-Learning ontwerpers en betrekt de klanten veel meer. Ik ga hier niet spreken maar zal zeker gaan bloggen en eventueel nog wat video-impressies maken.

Meer informatie vind je op de website.

Tagged with:
apr 22

Vorige week heb ik een workshop/presentatie verzorgd bij de Belastingdienst, voor het Centrum voor kennis en communicatie. In het verleden heb ik daar  1,5 jaar als gedetacheerde gewerkt om e-Learning te implementeren. Tijdens de workshop ontstond een hele interessante discussie over het gebruik van nieuwe applicaties en de vraag of je dit semi-illegaal mocht gebruiken.

Presentatie over wiki’s
Het is een dankbaar onderwerp om naar wiki’s binnen leersituaties te kijken. Er zijn prachtige voorbeelden van de inzet van wiki’s, o.a. binnen de CIA (zie goed artikel hierover in Time). Het dwingt ook om na te denken over de rol van experts vs de newbies. Er ontstonden aardige discussies tijdens de workshop waarbij 1 vraag mijn interesse wekte.

Nu zelf gebruiken?
Veel deelnemers zagen de mogelijkheden om wiki’s te gebruiken voor interne kennisdeling of om in te zetten binnen leersituaties met cursisten. De vraag kwam wat er moest gebeuren als de IT afdeling pas laat zou kunnen inspringen op dit soort omgevingen. Wiki’s bleken gelukkig al gebruikt te worden. Maar de if-what discussie ging verder en werd interessanter.

Semi-illegaal of geduld hebben?
Wat moet je nu als je als onderwijskundige/trainer/docent/leerbelevingen ontwerper de waarde inziet van een nieuwe applicatie of methodiek en het is NIET mogelijk om die te gebruiken. Vanwege beleid, beveiliging, kosten of nog iets anders. Ga je dan buiten de officiële kanalen om zelf iets inzetten? Bijvoorbeeld een blog bij Google of een wiki bij Wikispaces? Of kies je ervoor om te wachten en alle formele barrières te slechten?

Zelf maak ik veel gebruik van niet officiële omgevingen. Niet alleen gebruik ik mindmapping en dat soort dingen maar ook Dropbox voor het opslaan en synchroniseren van bestanden. Ik betaal daar geld voor omdat ik vind dat het extra waarde heeft binnen mijn werksituatie. De opslag die ik daar heb vind ik niet voldoende handig georganiseerd.

Gevaar
Toch denk ik dat er ook gevaren zijn aan dit soort persoonlijke keuzes, ook al zijn ze belangrijk voor je werk of voor de dingen die je kunt doen met lerenden. Hoe zit het met de back-ups? Hoe zit het met de bescherming van de gegevens? Hoe zit het met de juridische kant t.a.v. privacy van gegevens van lerenden?

Wat doe jij/zou jij doen als je een bepaalde functionaliteit wilt gebruiken die je gratis of betaalbaar kunt gebruiken maar die niet of nog niet door je eigen organisatie wordt gefaciliteerd?


Tagged with:
jan 14

Pas las ik een interessante blogpost van Freek Bijl over het feit dat het web niet meer gratis is en dat ereuro steeds meer online diensten geld kosten. Nu weet ik niet of dit klopt; zelf betaal ik veel voor online services maar bijna altijd is het mogelijk om ook gratis van deze diensten gebruik te maken.

Gratis of betaald?

Bijna alle diensten waar ik voor betaal kan ik ook gratis gebruiken. De redenen om toch voor een betaald account te kiezen zijn meerledig:

 • soms krijg je meer functionaliteiten tot je beschikking;
 • meestal heb je meer webruimte bij de betaalde variant;
 • soms heb je bij de gratis variant advertenties in beeld die verdwijnen als je betaalt.

Maar ik heb ook wel eens betaald omdat ik de software gewoon goed vond en de maker wil ondersteunen. En ik heb iets tegen illegale software, ik ben bereid te betalen voor een goed product met een goede service.

Wat kost dat nou?

Als ik kijk naar de online applicaties die ik betaal dan is het een aardig rijtje aan het worden:

software

Waard?

Zeker, elke applicatie heb ik eerst uitgeprobeerd en het zijn zeer goede producten met een goede ondersteuning. Ik gebruik alle applicaties ook dagelijks. Het zijn webbased applicaties en dit zorgt voor gemak. Zeker als je meerdere computers gebruikt zoals ik. Waarschijnlijk neem ik binnenkort nog meerdere betaalde online services af. Zo denk ik aan een betaald account voor Blip.tv (o.a. meerdere donwloadformaten) en wellicht nog een goed boekhoudprogramma. O ja, en ik koop ook heel soms wat minuten bij Skype.

Ik ben wel benieuwd of de wil om te betalen ook bij anderen aanwezig is, of kiezen jullie vaak voor de gratis variant (of voor offline applicaties)?

Links

Tagged with:
dec 03

Leerbeleving.nl geeft 3 jaarabonnementen weg van de online mindmapping tool MindMeister. Dankzij GeenStijl. Vorige week kwam er een stukje op de site GeenStijl over mijn post over een persoonlijke leeromgeving. In de post had ik een MindMeister map gebruikt.

Twitterbericht van MindMeister
Het aantal bezoekers op mijn blog schoot omhoog. Van de marketing manager van MindMeister kreeg ik direct de vraag wat GeenStijl was. Mijn mindmap was namelijk op 1 dag 3000 keer bezocht. Honderden mensen hadden zich ingeschreven voor een gratis MindMeister account. Er zijn dus nogal wat paarse broeken onder de GeenStijl bezoekers 😉

Ik vroeg de MindMeister man (Thomas) of het mogelijk was om een gratis premium account te krijgen om te vergeven aan mijn bloglezers. Zelf gebruik ik zo’n account met veel plezier. Hij vroeg of 3 ook goed was. Natuurlijk. Dus je kunt een PremiumEdition account ter waarde van €39 winnen. Ik vergeef er 3.

Hoe winnen?
Je kunt 1 van 3 abonnementen winnen door:

 • met een goed idee te komen hoe je mindmappen (online, eventueel samenwerkend) kunt inzetten in een leersituatie;
 • dit idee te posten in de reacties op dit bericht of op je eigen blog (link dan wel naar je eigen post hier).

Je mag in een tekst je idee beschrijven maar natuurlijk ook op andere manieren (een mindmap, een multimedia poster, video, etc.).

Het mag een leeractiviteit zijn voor kinderen, voor volwassenen, het mag over formeel en informeel leren gaan etc. Ben vrij en origineel.

De 3 beste ideeen krijgen per direct een PremiumEdition account. Op woensdag 10 december sluit de ‘wedstrijd’.

mm

Tagged with:
nov 13

Tussen 26 en 29 oktober vond het congres Learning 2008 plaats. Nu raakt ook de voor iedereen toegankelijke LearningWiki gevuld en biedt het een rijke verzameling foto’s (>1000), podcasts en gefilmde sessies.

Masie zorgde niet alleen tijdens het congres voor een prima palet aan werkvormen maar ook het beschikbaar stellen van deze inhoud laat zien dat hij doet wat hij voorstaat. Toch wat anders dan sommige e-Learning experts die voor elke zucht flink laten betalen. Zelfs de hoogtepunten van Learning 2007 zijn nog terug te vinden.

Open Source Game
Een hele leuke activiteit die tijdens het congres plaatsvond was het ontwerpen en bouwen van een game door studenten. De game over telewerken werd tijdens het congres in de hal ontwikkeld, soms werden de studenten op het podium geroepen om uitleg te geven. Deelnemers werden uitgenodigd om input te leveren. Knap dat het gelukt is om in een paar dagen een game te maken ook al is ie niet echt heel prettig speelbaar vind ik. De game is te bekijken via de wiki en daar kan hij ook aangepast worden. Je kunt ook direct naar de game gaan of eerst een video bekijken.

Video’s
De kwaliteit van de video’s is hoog, en zijn vooral opgenomen bij de plenaire sessies. Enkele hoogtepunten die het waard zijn om te kijken:

 • Arch Lustberg over communicatie van presidentskandidaten. Ga direct naar de video.
 • Tony O’Driscoll over toekomst van leren vanuit academisch perspectief. Ga direct naar de video.
 • Sue Gardner (Wikipedia) over Collaborative Knowledge. Ga direct naar de video.
 • Charles Fadel over Multi-Modal Learning met interessante tips over gebruik multimedia. Ga direct naar de video.

Slimme aanpak?
De komende tijd wordt er nog meer content in de wiki gezet die allemaal gratis beschikbaar is. Zelf vind ik dit een heel goed initiatief maar sommigen vinden het dom van een organisator omdat er dan minder mensen zouden komen naar het event zelf.

Wat vind jij? Is het slim om inhoud gratis aan iedereen beschikbaar te stellen?


Tagged with:
okt 02

Veel van de huidige educatieve games zijn zwak ontworpen. Ik geloof niet in de meeste edugames. Wel vind ik het concept van spelend leren goed. Alleen zijn veel games slecht ontworpen en is het een manier om content te presenteren waarbij de speler maar weinig eigen inbreng heeft.

Spelers maken zelf content
Meer kans zie ik in games waarin spelers zelf content maken. Al eerder schreef ik hier een post over. Een prachtig voorbeeld is de game World without Oil. waarbij gedurende 32 dagen de spelers zo’n 80% van de inhoud maakte (video’s, blogs, etc.), het verloop van de game werd afgestemd op de inbreng van de spelers. Dit type game wordt ‘Alternate Reality Game’ genoemd.

Ik denk dat dit een veelbelovende manier is van spannende gamebased leerbelevingen waarbij de speler geactiveerd wordt door zelf content te produceren.

Superstruct: Massively Multiplayer Forecasting Game
Nu is er de mogelijkheid om vanaf maandag 6 oktober mee te doen aan zo’n game. Het Institute for the Future heeft een game gemaakt, genaamd SUPERSTRUCT. De game (simulatie) is gratis te spelen en speelt zich af in 2019. Ook hier bepalen de spelers de toekomst door zelf de toekomst te maken. Door weblogs uit de toekomst te maken, podcasts, discussies te voeren etc. Na 6 weken is het spel afgelopen en wordt de balans opgemaakt. De website vermeldt het volgende over de game:

On September 22nd 2008, the Institute For the Future will launch the world’s first Massively Multiplayer Forecasting Game: Superstruct.

More than just about imagining what lies ahead, Superstruct is about building a better, stronger future. It’s about inventing new ways to organize the human race and augment our collective human potential.

With Superstruct IFTF introduces a revolutionary new forecasting tool: Massively Multiplayer Forecasting Games (MMFGs). MMFGs are collaborative, open source simulations of a possible future.

Wat schrijven anderen erover?
Ze hebben alleen geen gelijk als ze stellen dat dit de eerste game is maar dat is even niet belangrijk. Doe mee en bezoek de website: www.superstructgame.org. Wil je eerst meer lezen over deze game, zie dan:

Zie de introductievideo van het Institute for the Future:

Lijkt zo’n opzet je wat? Wat vind je van het idee om op deze manier de toekomst te verkennen?

Tagged with:
okt 01

Vorige week is er een rapport uitgebracht met de titel ‘e-Learning 2.0: Learning in a Web 2.0 World‘. Dit rapport is uitgebracht door de eLearning Guild, waar ik eerder over schreef. Als je niet de vragenlijst hebt ingevuld dan kun je het rapport bestellen (kost wel wat). Je kunt nu echter gratis aan een webinar deelnemen waarin de auteurs de belangrijkse bevindingen van het rapport met je delen.

Eerder nam ik deel aan de webinars en het is de moeite waar. Het evenement vindt morgen 2 oktober plaats (sorry, ben wat laat!).

Van 8.30 am tot 9.30 pacific time. Dit is van 17.30 tot 18.30 uur.

Inschrijven kun je via dit formulier. Veel plezier!

Tagged with:
preload preload preload