dec 29

Steeds meer aandacht gaat uit naar mediawijsheid. Een goede zaak denk ik. Het is belangrijk om onze kinderen te leren hoe met media om te gaan en te interpreteren. Ik geloof hier veel meer in dan filters of harde waarschuwingen en straf.

Er zijn al vele gratis initiatieven die lessen of lesmateriaal aanbieden voor kinderen. Eerder schreef ik over een initiatief van o.a. De Waag die een mooie educatieve game aanbieden om kinderen mediawijs te maken. Ook organisaties zoals SLO heeft prima materiaal ontwikkeld, zie mijn eerdere post. Nu heeft Kennisnet met anderen een portal gestart: www.medialessen.nl.

Het mooie aan deze portal is dat het veel bestaande bronnen op een overzichtelijke manier samenbrengt. In het colofon staat het volgende:

Medialessen.nl is een initiatief van stichting Kennisnet, stichting Mijn Kind Online en de Vereniging Openbare Bibliotheken. Op deze site voor het primair en voortgezet onderwijs worden bestaande medialessen op één plek verzameld. Er zijn medialessen te vinden van professionale organisaties maar ook van leraren zelf.

Prima overzicht
Zelf verloor ik een beetje het overzicht uit het oog. Heel fijn dat Kennisnet de taak op zich heeft genomen om het een en ander te inventariseren. Goed dat ze hierbij ook goed materiaal van docenten en leerkrachten hebben opgenomen. Bij elk materiaal is direct inzichtelijk wat het doel is, voor welke doelgroep het gemaakt is, wat de studieduur is en wat de benodigde materialen zijn. Het materiaal is vaak te downloaden en direct te gebruiken.

Niet enkel bronnen verzameld
Hoewel het al handig is om alle leermaterialen op een gestructureerde wijze aan te bieden heeft Kennisnet (en de andere twee organisaties) nog meer waardevolle zaken toegevoegd.

Zo is er:

  • een Toolbox met bruikbare interviews en filmpjes;
  • een set aan didactische tips om de materialen te gebruiken;
  • uitleg over de mediawijsheid.

Iedereen wordt uitgenodigd om eigen lessen over mediawijsheid te mailen.

Conclusie
Een prima site die niet alleen extra waarde creëert door een goede structurering van het rijke lesmateriaal rondom mediawijsheid maar ook door aanvullende informatie en tips te geven. De site zou nog beter kunnen worden als er uitgebreider gezocht en gefilterd kan worden en wat mij betreft zou een waarderingssysteem van gebruikers ook een welkome aanvulling zijn. Ik zie graag wat andere gebruikers vinden van het aangeboden materiaal.

De samenwerking tussen stichting Kennisnet, stichting Mijn Kind Online en de Vereniging Openbare Bibliotheken heeft geleid tot een prachtige en erg bruikbare site voor docenten uit het primair en voortgezet onderwijs.

medialessen

Tagged with:
preload preload preload