jan 20

Onder andere Wilfred Rubens (superactieve edublogger van het eerste uur) heeft mijn post op www.powerlearning.blogspot.com opgepikt over de WBT’s die ik op deze blog heb staan. Wilfred meldt o.a.:

Marcel lijkt zelf niet 100% tevreden over het resultaat als hij schrijft:

These are not the best I could do (due to extreme time constraints) but maybe you will find it useful.

Tevreden?
Daarin heeft hij gelijk, ik denk dat de WBT’s beter hadden kunnen zijn. Dus ben ik niet helemaal tevreden. Maar als u zelf wel eens lesmateriaal ontwikkeld herkent u wellicht het gevoel achteraf dat het net iets beter had kunnen zijn als….en dan komt er een rijtje.

Context
De context waarin de WBT’s zijn gemaakt zorgde voor veel werkdruk. Iedere WBT werd in 1 week tijd ontwikkeld en een deel van het ontwerp vond ook in dezelfde week plaats. Het ontwerp en ontwikkeling van iedere WBT werd slechts door 1 tot 2 personen gedaan, vaak met verschillende nationaliteiten. Buiten de WBT werden er in Moodle nog meer leeractiviteiten ontwikkeld, dit werd ook door hetzelfde duo gedaan.

Wat beter?

  • De vormgeving: dit heb ik nu zelf gedaan om de simpele reden dat onze vormgevers het heel druk hadden in de periode dat de WBT’s gemaakt werden en door het iteratieve ontwerp- en ontwikkelproces was de inzet van vormgevers niet te organiseren. En dat ik geen vormgever ben is te zien.
  • De taal: de meeste WBT’s zijn gemaakt door mensen die niet het Engels als moedertaal hebben. Er was geen budget en tijd om dit door een vertaalbureau te laten nakijken (zoals dit in normale projecten wel gebeurt). Hierdoor is het niveau van de Engelse teksten niet optimaal.
  • Interactiviteit: rondom de WBT’s waren er vele interactieve en collaboratieve werkvormen. Hierdoor is de interactiviteit binnen de WBT’s niet geoptimaliseerd. Dit is een duidelijke keuze. Als de WBT’s als zelfstandige eenheid zouden worden gebruikt dan zou ik ze interactiever hebben gemaakt.
  • Interactie-ontwerp: omdat het een EU-project betrof is ervoor gekozen om open source software te gebruiken. We kozen voor eXe. Een prima maar eenvoudige tool die soms niet optimaal te sturen was. Hierdoor zou de gebruiksvriendelijkheid beter kunnen. En soms ontstonden er rare, lay-out technische problemen die we niet konden verhelpen.

Dus niet tevreden?
Als het budget en de beschikbare tijd hetzelfde waren geweest als bij een doorsnee project dan zou het resultaat veel beter kunnen zijn. Maar gezien de context ben ik wel tevreden met het resultaat: een WBT die een onderdeel uitmaakt van een opleiding waarin binnen Moodle nog andere leeractiviteiten plaatsvonden. De reacties van deelnemers maakte duidelijk dat het gehele concept in de smaak viel.

Tagged with:
preload preload preload