feb 02

‘Breinkennis verhoogt de leermotivatie en leerresultaten van studenten.’  Een uitspraak in het prima blad OnderwijsInnovatie oivan december 2008. Voor de mensen die het blad niet kennen: dit kwartaalblad van de Open Universiteit is gratis te ontvangen en bevat een mix van nieuwtjes en achtergrondartikelen op het gebied van leren. Deze keer o.a. over breinleren.

BreinCentraal leren

Gerjanne Dirksen oprichter van het BreinCentraal Leren Instituut heeft een praktisch model ontwikkeld. Centraal staat de definitie van leren als “het  vormen van sterke en uitgebreide neurale netwerken”.

Er zijn er zes leerprincipes die dit proces ondersteunen:

 1. Emotie
  Doordat met emotie neurotransmitters vrijkomen worden de neurale netwerken versterkt.
 2. Herhalen
  Niet alleen het herhalen van feitenkennis maar ook het oefenen en toepassen van vaardigheden etc. wordt hier bedoeld. Het is belangrijk om gedurende  6 weken actief met complexe leerstof om te gaan.
 3. Creatie in plaats van consumptie
  Het brein is erop ingericht zelf informatie te ordenen en betekenisvolle patronen te ontdekken en maken. Ook hierbij komen neurotransmitters vrij.
 4. Focus
  Maak leren uitkomst en contextgericht. Focus op gewenste uitkomst is belangrijk. Hierbij zorgt zelfs de visualisatie voor het afvuren van spiegelneuronen.
 5. Maak leren zintuiglijk rijk
  De hersenen slaan zintuiglijke informatie op verschillende plekken in de neo-cortex op. Door rijke informatie zorg je voor uitgebreidere neurale netwerken. Ook doet dit recht aan de verschillende individuele voorkeuren.
 6. Bouw voort op het bestaande
  Ons brein bouwt altijd voort op bestaande betekenissen, ervaringen en associaties. Een metafoor of ‘advance organizer’ is een manier om oude en nieuwe kennis te verbinden.

Nieuw?

Nee, de elementen zijn al erg oud. Het is mooi dat ook uit recent wetenschappelijk neuro-onderzoek blijkt dat dit zo fysiek werkt bij leerprocessen. De combinatie/lijst van 6 principes is een bruikbare en mooie set.

Je kunt het volledige blad als PDF downloaden (3,4 MB).

Leave a Reply

preload preload preload