jan 30

Ja, de wereld van het leren is leuk. En inspirerend, prikkelend en levend. Na 4 dagen NOT beurs zijn de keel en de benen enigszins vermoeid maar het is ook wel een mooi event. Voor mij was het hoogtepunt zeker de TeachMeet09, georganiseerd door Fons.

Eerst wat over de NOT

De NOT is de tweejaarlijkse onderwijsbeurs waar het hele veld naartoe leeft. Binnen uitgevers is de periode voor de NOT een drukte omdat de beurs het ideale moment is om bijvoorbeeld een nieuwe methode te lanceren. Bij basisonderwijs hebben we bijvoorbeeld een tweede rekenmethode geïntroduceerd (Rekenzeker). Zie hier voor het persbericht.

Dit was de eerste keer dat ik als exposant aanwezig was. Ik was (als uitgever multimedia) vooral in gesprek met mensen over het digibord en in mindere mate over de leerlingensoftware. Het digibord is echt een aandachtstrekker. Wat vooral opvalt is dat zelfs leerkrachten met voorheen een aversie tegen ICT nu enthousiast zijn. Ook opvallend vind ik de ontzettend snelle opkomst van het aantal digiborden. In de Vier in Balans Monitor 2008 van Kennisnet staat dat in het basisonderwijs  48% van de scholen over 1 of meer digiborden beschikt. Mijn gevoel is dat dit nu al ruim meer is. Bijna iedereen van de mensen waar ik mee sprak hebben 3 of meer borden en geven aan dat dit aantal gedurende dit schooljaar nog hoger wordt.

Vandaag ben ik even snel rondgelopen maar een algemeen verslag laat ik graag aan anderen over.

Paar dingen over TeachMeet

Donderdagavond vond de TeachMeet plaats. Een fantastische bijeenkomst door de losse sfeer, de mooie lokatie, de inspirernde verhalen en de lekkere drankjes en hapjes.

Een mooi verhaal vond ik van Richard de Jong over de manier waarop hij de passie van kinderen aanspreekt door middel van sterrenkunde gebruikte. Dit onderstreept mijn visie dat passie en beleving de basis vormt van elke goede leerervaring die een duidelijk en langdurig leerrendement oplevert. Kijk ook even naar zijn site.

Natuurlijk was het voor een deel een ‘ons-kent-ons’  moment maar het was zeker leuk om de gezichten achter veel blogs en avatars te kunnen bewonderen en aanspreken. Informeel leren kan zeer krachtig zijn, dat bleek wel.

Dank aan allen en speciale dank aan Fons! En als je niet het event live hebt meegemaakt of via streaming video of de Twitter- fountain dan kan ik je melden dat er een vervolg komt. En op Flickr en andere sites kun je zoeken via #tmnot.

tm

Hier ben ik even de charmante assistent van Chris Dorna tijdens zijn 2-minuten durende nano-presentatie.
(foto van Gerard Drummer)

Leave a Reply

preload preload preload