mei 04

Vandaag ben ik naar een open dag geweest van Vidarte en heb daar op een internsieve wijze kennis gemaakt met NLP. Wikipedia geeft aan dat “Neuro-Lingu├»stisch Programmeren de studie is van intrapersoonlijke en interpersoonlijke communicatie en verandering van subjectieve ervaringen.” De Engelstalige pagina van Wikipedia is wat uitgebreider.

Anita van Ostaden en Peter Dalmeijer van Vidarte geven aan dat we NLP kunnen beschouwen als een communicatiemodel. NLP verkent de relatie tussen de manier waarop we denken (Neuro), hoe we communiceren (Linguïstisch) en onze gedrag- en emotiepatronen (Programmeren).

Drie sessies
Vandaag heb ik drie uitgebreide sessies bijgewoond van ieder 1,5 uur. In de eerste sessie werd ingegaan op de kenmerken van NLP, in de tweede sessie werd NLP toegepast binnen trainingen, opleidingen en presentaties en de derde sessie ging over het gebruik van NLP binnen relaties.

Misschien kent u NLP van de technieken die gebruikt worden. Met deze technieken kunt u beter en effectiever communiceren door bijvoorbeeld bewust te letten op non-verbale communicatie. Vidarte gaf aan dat dit echter maar 1 niveau was. De drie niveaus:

 1. Attitude (je levenshouding)
 2. Model/structuur (de methodiek)
 3. Reeks technieken (de gereedschappen)

Niveau 1 en 2 zijn nodig om authenticiteit mee te geven aan je handelen, anders is NLP niet anders dan het uitvoeren van een kunstje.

Wat kan ik ermee binnen leren?
Uit de sessie van vandaag werd dit vandaag niet 100% helder voor mij. Het verhaal sprak wel aan. Zo gaf Peter aan het belangrijk is om contact te maken met jezelf. Als je dit niet hebt dan krijg je ook geen contact met je publiek. Klinkt zweverig maar dit is simpel te vertalen in de vraag wat je missie, visie en passie is als trainer. Dat moet doorklinken in je verhaal en aanpak. We kunnen de volgende relevante vragen onderscheiden:

 • Waarom?
  Hier moet duidelijk zijn wat mijn passie, visie en missie is als mens. Het moet duidelijk zijn voor de lerenden waarom ik iets doe. Waarom deze presentatie of waarom een bepaalde aanpak. Metaforen zijn in deze fase vaak bruikbaar.
 • Wat?
  Hier gaat het over de inhoud, de boodschap, het verhaal, de structuur en de opbouw.
 • Hoe?
  Hier gaat het over de werkvormen, de actie, de beweging etc.
 • Wat als..?
  Wat nemen de toehoorders mee naar huis. Hoe kunnen ze het geleerde toepassen in hun eigen context? De reflectie en vertaling vindt plaats.

Voor mij werd duidelijk dat het vooral mijn verhaal moest zijn. En dat je als trainer/presentator en opleider vanuit je eigen persoon op een authentieke manier ervoor zorgt dat de lerenden echt iets mee naar huis kunnen nemen. Volgens mij kan ik met NLP meer leren over mezelf en mijn manier van communiceren met anderen.

Geraakt worden
Hoewel de trainers ons voorhielden dat ze NLP niet op een therapeutische manier inzetten, waren er vele momenten waarop ik geraakt werd en die heftig waren. Zelf heb ik meegedaan aan een aantal opdrachten en een er werden mensen naar voren gevraagd die vervolgens werden gecoacht. Dit liet de effectiviteit van NLP zien maar gaf ook een inkijkje in de wereld van deze mensen. Mooi om mee te maken. De volgende open dag is op 28 juni 2008 te ‘s-Hertogenbosch.

Past u NLP actief toe binnen leersituaties? Dan hoor ik graag uw ervaringen!

Tagged with:
preload preload preload