jun 14

Vorige week reageerde ik op een post van Elke’s blog. Ik nodigde haar uit om in een post te schrijven over de manier waarop ze graag ICT in het onderwijs zou zien. Dit deed ze in een uitgebreide post.

Graag wil ik iedereen uitnodigen om mee te denken over mijn nieuwe uitdaging: digitaal lesmateriaal uitgeven voor het basisonderwijs bij Noordhoff Uitgevers. Wilfred Rubens schreef al eerder een reactie waarin hij zich afvroeg of en hoe ik storytelling, Creative Commons, Open Educational Resources een plek weet te geven in mijn nieuwe werk.

Waar heeft onderwijs echt iets aan?
Op deze simpele vraag heb ik graag een antwoord! Het antwoord kan gaan over een didactische aanpak, over tools, maar kan ook gaan over bijvoorbeeld de mogelijkheden voor gebruikers om het materiaal te remixen etc. Ik denk dat de uitgeverijen een slag moeten maken om bij de behoeften te blijven aansluiten. En dat kan ook consequenties hebben voor businessmodellen, copyright en dat soort zaken. En digitaal materiaal is overigens breed: kan remediërend materiaal zijn bij een methode (al dan niet voor het digibord) maar ook een leeromgevingen voor naschoolse activiteiten waarin leerlingen zelf materiaal maken.

Samenwerken?
Ik geloof niet in een uitgever die vanuit een Ivoren toren samen met enkele deskundigen bepaalt wat er gemaakt moet worden en dat vervolgens vermarkt. In tijden van user generated content, open educational resources en web2.0 spelen andere mechanismes een rol.

Maar wat is een goed model ervoor? Op welke manier kan ik als uitgever mensen uit de doelgroep betrekken zodat ik echt weet wat er speelt en wat werkt?

Daarbij denk ik aan kritische leerkrachten, schoolleiders maar zeker ook de kinderen. Partners als schoolbegeleidingsdiensten, tussenhandel en instanties als Kennisnet spelen wat mij betreft ook een (andere) rol.

Ik ben erg benieuwd naar uw reactie en ook ben ik benieuwd of de kracht van de blogosphere zo groot is als ik altijd denk. Help me aan zinvolle tips en ideeën!

3 Responses to “Help me: hoe moet een uitgever het doen?”

 1. Jeroen van Beijnen schreef:

  Ik denk dat het onderwijs wel behoefte heeft aan een database met hierin verschillende materialen die gebruikt kunnen worden binnen het onderwijs.
  Dit kunnen filmpjes, teksten, toetsen, quizes, plaatjes, kaarten, grafieken, foto’s, 3d modellen, e.d. zijn die docenten binnen hun onderwijs kunnen gebruiken. Natuurlijk staan in deze databank ook alle informatie die in de lesboeken van scholen staan.
  Deze databases moet zo ingericht zijn dat leerkrachten snel en makkelijk informatie voor specifieke lessen uit deze database kunnen halen en voor hun lessen of hun leerlingen klaar kunnen zetten.

  Leerkrachten kunnen er dan voor kiezen om de standaard methode te volgen. De standaard methode te volgen en op sommige plaatsen aan te vullen met extra materiaal of voor hun les enigszins aan te passen. Om verschillende methodes door elkaar te gebruiken of om met het aanwezige materiaal zijn of haar eigen methode te maken / ontwikkelen.
  Voor de leerkracht moet deze databank zowel standaard materiaal (zekerheid) bieden, als de mogelijkheid om eigen materiaal te maken of bestaand materiaal aan hun leerlingen en lessen aan te passen (vrijheid) en te distribueren (zolang zij een abonnement op de databank hebben).

  Voor de uitgever is het dan de zaak om de toegang, invulling, beheer en doorontwikkeling van deze databank te regelen. En natuurlijk de scholing van leerkrachten in het gebruik van deze databank (alhoewel deze natuurlijk beperkt hoeft te zijn, aangezien de databank wel erg gebruiksvriendelijk moet zijn).

  Gedeeltelijk bestaat deze databank natuurlijk al in de vorm van het internet. Maar helaas is deze voor veel docenten nog niet zo heel erg toegankelijk en makkelijk in gebruik.

  Hoewel aan de ontwikkeling en uitwerking van dit concept (zal nog veel aan aangepast moeten worden als men het daadwerkelijk zou willen gebruiken) veel tijd gaat kosten, denk ik dat er op de lange termijn meer toekomst in zit dan alleen het uitgeven van boeken en softwareprogramma’s.
  Maar het uitgangspunt moet denk ik wel zijn om leerkrachten kwalitatief goed materiaal aan te bieden met de mogelijkheid om dit echt te gebruiken (vrijheid om door te ontwikklen) ipv het gebruik te beperken (verbieden van kopieën, aanpassingen e.d.)

 2. Marcel de Leeuwe schreef:

  @ Jeroen,

  Dank je voor je uitgebreide en waardevolle reactie. Mooi dat ook jij vooral op een flexibele en aanpasbare service richt waarbij de uitgever vooral het leren faciliteert. Als ik je verhaal goed vertaal is de uitgever de makelaar die de informatie goed toegankelijk maakt en verder veel vrijheid aan de gebruikers laat.

  Het woord OPEN spat ook uit jouw verhaal.

  Ik kom hier zeker nog op terug als ik dadelijk mijn plekje heb gevonden bij Noordhoff.

  Hartelijke groeten, Marcel

Leave a Reply

preload preload preload