mrt 11

In de blog van Cathy Moore stond een prachtige post over manieren om lineaire navigatie interessanter te maken.

Ze laat duidelijk zien aan de hand van concrete tips hoe je lerenden kunt verleiden zodat ze graag op de knop Volgende klikken en dat ze hierbij ook nog hun hersenen activeren. Het komt te vaak voor dat lerenden zonder na te denken van pagina naar pagina klikken. Cathy geeft 5 duidelijke tips:

  1. Stel vragen.
  2. Gebruik onvolledige zinnen.
  3. Suggereer een volgorde/sequentie.
  4. Vergelijk en creëer tegenstellingen.
  5. Creëer een dilemma.

Kijk eens naar de fraai vormgegeven presentatie:

Leave a Reply

preload preload preload