feb 08

Hoewel het vaak over het reken- of taalniveau van de pabo-student gaat, is de ‘Pabotool‘ erop gericht om niet alleen de ict-competenties te inventariseren maar ook om de student te helpen om deze competenties verder te ontwikkelen. Dankzij de site ICT op school kwam ik op het spoor van deze tool.

Verschillende fases
De Pabotool is ontwikkeld door verschillende organisaties waaronder de Fontys pabo in Eindhoven (dan heeft vast Frank Verwater weer een inspirerende rol gespeeld). De webbased tool wordt in twee fases ingezet:

  1. Propedeutische fase (in jaar 1).
  2. Startbekwame fase (in jaar 4).

In elke fase worden er twee testen afgenomen, een begin- en eindtest. Nadat je de test hebt gedaan krijg je een uitgebreid profiel dat je genoeg handreikingen biedt om aan je eigen ontwikkeling te werken.

Ook als je geen pabo-student bent kun je een account krijgen om de test te doen. Ik heb de begintest gedaan voor de propedeutische fase. Ik vind het een super initiatief. Het is goed om te zien dat het nu niet meer gaat om het eigen niveau op het gebied van Office-applicaties maar dat het echt gaat over de didactische en organisatorische inzet van ict in het onderwijsproces. Eindelijk ligt de focus waar hij hoort te liggen.

pabotool

Indruk van de test
De test ziet er goed uit, de navigatie werkt goed en de bedoeling is duidelijk. Fijn ook dat je de uitslag kunt opslaan, o.a. als PDF.

De inhoud kan volgens mij nog wel wat verbeterd worden. De student moet namelijk allerlei uitspraken scoren (op waardes “niet, zeer slecht, slecht, redelijk, goed, zeer goed”) maar de vraagstelling is vrij abstract. Enkele voorbeelden:

  • De student is zich bewust van de processen van identiteitsvorming bij kinderen en houdt hier rekening mee met het handelen in de digitale wereld.
  • De student weet en ervaart dat ict binnen de school gemak, genot en gewin kan opleveren.
  • De student kan gebruik maken van internettools bij het begrijpen en analyseren van eigen gedrag en dat van anderen.

Ik vraag me af of dit soort vraagstellingen betrouwbare resultaten oplevert. Alleen al de indirecte manier om de student aan te spreken is wat raar. Maar de uitkomsten zullen in ieder geval discussie opleveren want de uitleg bij de uitslag is wel duidelijk en biedt veel mogelijkheden voor verdieping. Een mooi vervolg zou een simulatie zijn of een casebased model waardoor de competenties op een andere manier worden gemeten.

De test is een mooi begin!

One Response to “Pabotool toetst ict-competenties”

Leave a Reply

preload preload preload