dec 16

Afgelopen zaterdag vond een kleine maar inspirerende bijeenkomst plaats in Utrecht over het OLPC initiatief en de XO, ook bekend onder de naam 100$ laptop. Deze gifgroene laptop is een educatieve laptop bestemd voor kinderen die nauwelijks toegang hebben tot onderwijs en onderwijsmaterialen.

In een vorige post heb ik de organisaties vermeld die een presentatie gaven. Alle verhalen vond ik bijzonder, alleen al vanwege het feit dat alle betrokkenen zich op vrijwillige basis inzetten bij projecten rondom de educatieve laptop.

Een heel mooi verhaal was over het avontuur van Gertie Clabbers en Harrie Vollaard. Deze twee mensen hebben een stichting opgericht: Stichting Meters Maken voor Millennium. Zoals de naam al zegt is de missie gerelateerd aan de zogenaamde Millenniumdoelen:

In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen internationale afspraken gemaakt: vóór 2015 moeten armoede, ziekte en honger ver teruggedrongen zijn. Dit is vertaald in acht concrete doelen: de millenniumdoelen.

Met een bus en een missie vertrokken ze naar een hele rij landen om daar de XO’s af te leveren en ondersteuning te bieden zodat de laptops door de kinderen succesvol gebruikt konden worden. Hieronder zie je een promofilmpje maar op de site zie je nog meer foto’s en video-reportages. De krant De Geldelander heeft een special over de reis met veel video-reportages.

Paar opmerkingen die Harrie en Gertie hadden:

  • de introductie van de laptop raakt niet alleen de kinderen maar ook de naaste omgeving (moeders, broertjes etc.);
  • veel ellende bij douane en overheid om de laptops mee te kunnen nemen;
  • het voelt voor kinderen enorm belangrijk om er echt 1 te bezitten;
  • training/opleiding van leerkrachten is een belangrijke kritische succesfactor;
  • de kritiek op de laptop is vooral in het Westen te horen, niet onder de doelgroep.

Door de slechte/afwezige support vanuit de OLPC organisatie is er veel extra energie in kleine dingen gaan zitten. Interessante vraag die opkwam was of het beter is om het publiek te bereiken met dit soort kleine initiatieven of zoals nu gebeurt op regeringsniveau. Het blijkt dat er duizenden laptops al bijna een jaar in opslag staan omdat regeringen ze hebben ontvangen maar geen organisatie hebben om ze uit te leveren en ze succesvol te implementeren op de scholen.

Leave a Reply

preload preload preload