jan 23

Na een intensieve ochtend volgde een middag met ruime parallelsessies. Twee blokken van een uur met een differentiatie naar onderwijs en bedrijfsleven boden voor ieder wat wils. Sprekers die met de ‘poten in de modder staan’ vertellen hun verhaal. Vaak een opdrachtgever en opdrachtnemer samen. Het ministerie van Economische zaken heeft een van de sprekers beloond met een landelijke innovatieprijs. Het Citowoz gaf een presentatie over het ProfessionaliseringsAtelier, een manier om met name docenten te professionaliseren op een rijke en aantrekkelijke manier.

Peerassessment
Het is gebaseerd op het al bekende Virtual Action Learning (VAL) principe. De kern hiervan is peerassessment en peerlearning waarbij je verbetersuggesties geeft aan werkstukken van je medelerenden. Op deze manier is het leren erg docentextensief geworden en zijn lerenden gemotiveerd. Baeten noemt een besparing van 1 uur per dag voor docenten omdat e-mail verdwijnt en veel door de leeromgeving en de peers wordt overgenomen.

Het oordeel van de ander is belangrijk voor mensen, niet het oordeel van een docent maar het oordeel van de peers. Interessant concept wat naar mijn mening goed kan werken. De vraag is of er een bepaald opleidingsniveau nodig is om hier optimaal gebruik van te kunnen maken.

Oude wijn…?
Een volle dag waarbij er veel informatie en denkbeelden de revue gepasseerd zijn. Wel een traditionele manier van kennisoverdracht waar veel vanuit de presentatoren komt en weinig interactie plaatsvindt. De reacties van deelnemers lieten zien dat er toch veel inspiratie is opgedaan. Morgen is er een tweede dag met verdiepende workshops van 3 uur waarin de deelnemers actief met de inzichten aan de slag kunnen gaan.

Zie voor een tweede video-impressie:

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=-oQUgwhQJgE[/youtube]

Leave a Reply

preload preload preload