nov 11

PricewaterhouseCoopers brengt regelmatig een gratis rapport uit over Entertainment & media in Nederland. Ook nu weer hebben dit rapport uitgebracht:”Entertainment & Media Outlook towards 2012: Trends in the Netherlands“. Wat is hier nu goed aan?

Delen van informatie
Het rapport van PwC is om meerdere redenen goed:

  • PwC deelt gratis informatie.
  • Interessante onderzoeksresultaten.
  • Interviews larderen onderzoeksresultaten.
  • Aangevuld met goed navigeerbare video.
  • Te downloaden in delen en in het geheel.
  • Gratis in hardcopy thuisbezorgd binnen 2 dagen.
  • Geen reclame in de mail.

Inhoud van rapport
De site van PwC zegt over de publicatie:

De Entertainment & Media Outlook towards 2012: Trends in the Netherlands geeft een haarscherp beeld van alle cijfers, trends en uitdagingen binnen de entertainment en media industrie. De Outlook zet hierbij de laatste vijf jaar af tegen de verwachtingen voor 2008 — 2012, verdeeld over 13 subsectoren.

Deze subsectoren zijn Film, Televisie, Muziek, Radio, Buitenreclame, Internet, Tijdschriften, Kranten, Boeken, Business Information, Gaming, Sports en Themaparken.

Het rapport beschrijft de veranderingen in de snel veranderende markt en dit heeft bijvoorbeeld ook consequenties voor gebruikte businessmodellen. Volgens PwC moeten bedrijven out-of-the-box denken want “het digitale point of no return is bereikt“.

Boeken uitgeven
Opvallend zijn de cijfers die PwC geeft voor boekenbranch. We zien hier een voorzichtige toename van digitale boeken maar ook de algemene omzet groeit (van € 359 millioen in 2007 naar € 395 millioen in 2012). PwC geeft aan dat de groei van de e-boeken geremd wordt door de hoge prijzen en de beperkte beschikbaarheid van boeken in het Nederlands. E-boeken worden geen succes in basis- en voortgezet onderwijs, PwC ziet alleen een kans liggen in het hoger onderwijs waar prijs een issue is.

Leave a Reply

preload preload preload