dec 30

Welke onderwerpen moeten op uw e-Learning agenda staan in 2013? In deze blogpost leest u welke ontwikkelingen volgens mij zeker moeten worden opgenomen. Dit zijn niet de dingen die trendy zijn of hip maar de ontwikkelingen die het verschil maken en die leerrendement opleveren.

Hans de Zwart heeft in een prima blogpost geschreven over de lessen die we kunnen trekken uit het Elliott Masie event Learning 2012. De ontwikkelingen die ik hier noem zijn ook gebaseerd op mijn bevindingen van dit congres. Eerdere blogposts over Learning 2012 van mij kunt u hier op dit blog vinden en bij www.e-learning.nl.

Learning 2012

learning1Dit jaarlijkse congres is een prima indicator voor mij. Niet alleen de mate waarop onderwerpen op het congres aan bod komen is een teken van het belang maar soms valt het juist ook op als onderwerpen niet meer expliciet aan bod komen maar een geïntegreerd onderdeel uitmaken van alle projecten en praktijkvoorbeelden. De onderwerpen die niet in de programmaboekjes stonden zijn misschien nog wel belangrijker dan die er wel in stonden.

Ontwikkeling 1 – Mobiel leren: logisch onderdeel

learning2Vorig jaar was mobiel leren een hot item. Nu zie je dat mobiel leren een logisch onderdeel is van een e-Learning traject. Bij de meeste bedrijven wordt mobiel leren ingezet als dit een meerwaarde heeft. Daarbij ligt de toepassing vaak in het ondersteunen van het werkproces in plaats van het formele leren met webbased trainingen. Dit sluit goed aan bij het verhaal van Clark Quinn van vorig jaar, zie hiervoor mijn oude blogpost. Ook werd er een prima webapp gebruikt met het programma van Learning 2012, zie de blogpost waarin deze app ter sprake komt.

Ontwikkeling 2 – Video: logisch onderdeel

Vorig jaar waren er erg veel sessies over de manier waarop video didactisch en technisch kon worden ingezet binnen leersituaties. Dit jaar werd video gebruikt bij bijna elk e-Learning project. Technische faciliteiten waren bij de meeste organisaties al voldoende ingericht. Er was een grote variëteit aan toepassingen. Belangrijkste redenen om video in te zetten waren de lage productiekosten, de aansprekende vorm en het rendement. Tenslotte werd video veel ingezet met het doel om kennis en verhalen van vertrekkende werknemers vast te leggen. Termen als digital storytelling werden vaak genoemd. De twee Nederlanders van KLM (Edwin Bleumink en Hans Broos) lieten zien hoe ze verrijkte video bij KLM gebruiken.

Ontwikkeling 3 – Gepersonaliseerd leren: moet er van komen

Door Elliott Masie werd dit met name genoemd maar er waren vooral erg veel presentaties en gesprekken waarin het besproken werd zonder dat er veel nadruk op werd gelegd. David Calutta geeft een erg indringende reden om het leren te personaliseren. Hij werkte eerst bij de CIA, nu bij Department of Education. David geeft aan dat als een arts op een zelfde manier klanten zou benaderen als het onderwijs zou hij zijn baan kwijt zijn binnen een dag (“hij geeft iedereen dezelfde medicijnen ongeacht de kwaal”). Goed punt. Hij noemt ook nog even een beleidsplan wat o.a. uitgebreid ingaat op personalized learning, te downloaden (pdf, 1.4 MB) via de website ed.gov, een andere stuk dat te vinden is op dezelfde website is een rapport te vinden dat specifiek ingaat op Learning Analytics en leren (pdf, 1.1 MB). Zie de weer prima blogpost hierover van Hans de Zwart.

Al in 2006 en 2007 ben ik bij presentaties van Wayne Hodgings geweest waar hij sprak over het Snowflake effect (zie pagina van Wayne Hodgings en Erik Duval over dit Snowflake Effect en vorig jaar heb ik nog bij een sessie gezeten van de auteurs van het boek ‘Inevitable: mass customized learning’ (over gepersonaliseerd leren). Een prima artikel van Erik Duval over het Snowflake effect binnen leren vindt u hier in pdf-vorm (450 kb).

Ontwikkeling 4 – DIY Learning: opkomende maar onbekende ster

learning6Hans de Zwart en ik hebben dit jaar bij Masie samen een sessie van 1,5 uur verzorgd over zelfgeorganiseerd leren, of Do It Yourself Learning. Zowel op zijn blog als mijn blog is hierover voldoende te vinden. Onze site voor Learning 2012 vindt u hier. Voor ons gevoel heeft dit thema een hoge urgentie. De snel veranderende wereld en organisaties zorgen ervoor dat leren niet meer iets is wat uitsluitend door opleidingsafdelingen kan worden ‘uitgerold’. Deze ontwikkeling is een ingrijpende omdat rollen en verantwoordelijkheden veranderen. Het inzetten van deze beweging dwingt een organisatie ook om anders over performance te denken en waar je de professional op afrekent. Leren wordt een integraal onderdeel van werken en de lerende heeft zelf een erg actieve rol. Op Learning 2012 waren er erg veel voorbeelden te vinden die de omslag naar DIY Learning aangaven: MOOCs, 15% Real-Time Content op het congres (mensen mochten zelf hun sessies organiseren, hiervoor was 15% van de tijd vrijgehouden), initiatieven zoals Open Badges van Mozilla, en nog veel meer.

Ontwikkeling 6 – Het Ontwerp: bepaalt de waarde en kwaliteit

Natuurlijk hanteren we al jaren de term blended learning. Ontwerp of Design is echter wat meer dan zomaar wat werkvormen combineren. Het viel me op dat het ontwerp en de aandacht voor details en de beleving van lerenden erg vaak terugkwam. Of het nu ging over het ontwerpen van webinars (zie de blogpost hierover en het boek), de inzet van video, mobiel leren, of het ontwerp van het Learning 2012 congres zelf: er werd heel weloverwogen gedacht vanuit de lerenden. Zelfs de vormgeving en de toon van een uitnodiging werd van invloed geacht. Ook Masie had het over de optimale mix. Elk detail, elke keuze van een ontwerper maakt verschil. Dat denken is nu doorgedrongen bij heel veel e-Learning ontwerpers.

Ontwikkeling 7 – Denken vanuit Performance: ander uitgangspunt voor leren en ontwikkelen

Een paar jaar geleden waren er veel opleidingsafdelingen die relatief ver van de organisatie afstonden. Men kreeg een vraag uit de organisatie en kocht vervolgens trainingen in of liet iets op maat ontwikkelen. In economische moeilijkere tijden zag je dat mensen zorgen hadden over het snijden in opleidingsbudgetten.

Dit jaar zag ik erg sterk de veranderende positie: leren en opleiden wordt nu gezien als een middel om organisatiedoelen te verwezenlijken. Leren en werken zijn sterker geïntegreerd en er wordt uitgegaan van de kracht van leren. Dit betekent ook een gevarieerder aanbod van leervormen en leerinterventies die dicht bij de praktijk staan. Op Learning 2012 was dat zichtbaar door de grote aandacht voor EPPS; zie wikipedia voor uitleg. Belangrijker dan de methodieken en technologieën die we hiervoor kunnen inzetten is voor mij de veranderde houding. e-Learning ontwerpers denken vanuit de organisatie en niet vanuit hun eigen afdeling. Dat geeft een vele rijkere invulling van hun werk, geeft ze een solide plaats in de organisatie en verhoogt het rendement van de e-Learning interventies.

Alles op een rij…..

 • Geaccepteerde ontwikkelingen die in de Verenigde Staten al een vast onderdeel uitmaken van de leeroplossingen zijn mobiel leren en het gebruik van video. Het is belangrijk om nu als e-Learning professional te weten wat dit kan betekenen voor uw ontwerp en uw oplossingen. In 2013 moet u dit kunnen aanbieden als het rendement oplevert.
 • Gepersonaliseerd leren is een ontwikkeling die steeds beter te organiseren en te faciliteren is. De geschikte technologie is er in 2013. Denk als e-Learning professional al na over hoe u de leerinterventies persoonlijker kunt maken. Zet zaken als Learning Analytics in bij de eerste projecten. Experimenteer hiermee.
 • Het denken vanuit performance zou in 2013 een basishouding moeten zijn. Als u dit niet doet als e-Learning professional dan is uw nut voor uw lerenden en uw organisatie verre van groot. Dit geldt overigens ook voor onderwijsinstellingen. Misschien is denken vanuit rendement wel een betere omschrijving.
 • Nadruk op Het Ontwerp; in 2013 telt elk detail. Elke keuze heeft implicaties. Aan u als e-Learning professional om met een kritische houding, veel creativiteit en oog voor detail uw ontwerpen te maken. U ontwerpt leerervaringen of leerbelevingen. Niet enkel content.
 • In 2013 verandert het veld door DIY Learning. Als e-Learning professional geeft u een deel van de macht op om professionals autonoom te laten leren. U inspireert anderen en vindt samen uit welke vormen van leren optimaal bij uw organisatie en uw lerenden passen. Dit vraagt misschien wel van u de meeste flexibiliteit en open houding. Dit wordt voor e-Learning in 2013 de grote uitdaging.

Welke zaken staan voor 2013 op uw agenda? Wat mis ik nog? Laat het weten in een reactie!

Tagged with:
okt 24


Bagels, mobiele app en audio opnemen in de auto

De laatste dag van het congres Learning 2012 begint pas om 9.00 uur met kleine sessies. Nadat iedereen koffie, bagels, cake en/of fruit heeft genomen gaat iedereen naar zijn eigen sessie. In totaal hebben ruim 200 sessie elke deelnemer een gevarieerd beeld geboden. Je kunt zelf je leerpad uitstippelen. Dit jaar werd het weer ondersteund met een papieren programmagids, een pdf met hetzelfde bestand, en een app.

Vorig jaar was het een onbruikbare app maar nu was het een bruikbare webapp die met elke telefoon (en webbrowser) te gebruiken was. Inloggen ging met e-mailadres. Functionaliteiten in de app:

 • Agenda (algeheel overzicht van sessies en overzicht gepersonaliseerde, gekozen sessies)
 • Deelnemers (overzicht en details)
 • Sprekers (overzicht en details)
 • Polls
 • Real-time (extra, spontaan ingeplande sessies)
 • Live feeds (twitter feed met #lrn2012)
 • Sponsors (overzicht en details)
 • Maps (kleine afbeelding van plattegrond)
 • Andere info (over organisatie etc.)

Mijn laatste sessie zou gaan over video maar het bleek dat het ging over het maken van schermfilmpjes. Dit was niet alleen de laatste maar ook de slechtste sessie. Verkeerde omschrijving. Omdat dit een organisatie was die dit pas een paar maanden deed kwamen er wel allerlei grappige vragen op. Vraagt iemand uit het publiek hoe de spreker de audio opneemt want ze werkt alleen in cubicles. Antwoord was: “ik neem de audio op als ik in de parkeergarage sta geparkeerd en doe dit met mijn iPhone. Vervolgens mail ik het audiobestand naar mezelf en voeg ik die toe aan de schermfilmpjes”.

Wel interessant was dat ze de schermfilmpjes lieten maken zonder instructie om de productie eenvoudiger en sneller te maken. Dit had als gevolg dat de schermfilmpjes een erg diverse aanpak hadden. Alleen de tools waren hetzelfde (Camtasia om te maken, gratis versie van SharePoint om te delen). Ik weet niet wat ik hiervan vind. Voor de makers is het goed om een eigen aanpak te kiezen maar voor de gebruikers lijkt het me niet optimaal omdat het een verwarrend en niet consistent geheel oplevert.

Manage door loslaten

Marshall Goldsmith weet veel over management en reflecteert in korte video’s op management en leren (zie een bibliotheek van Marshall Goldsmith en de wikipedia pagina over hem). Ook Marshall haalt Peter Drucker aan, de persoon die management zo ongeveer heeft uitgevonden.

Drucker geeft aan dat de kenniswerker complex werk heeft dat hij nauwelijks zelf kan bevatten. Van de manager is dan ook niet te verwachten dat hij dit kan. De kenniswerker kan dan ook het beste op detail zich zelf managen. Dit is ook wat wij als een van de redenen hebben gegeven voor de noodzaak van DIY Learning.

Nigel Paine mag als laatste gast het congres afsluiten (zie zijn site) en hij zegt heel veel goede dingen. Wat voor mij een goede afsluiter was: “leren krijgt een andere positie binnen bedrijven. Eerst was het een randactiviteit en nu heeft het steeds meer impact op de business. Maakt deel uit van die business”.

Het wordt tijd dat we als learning professionals ook die taak serieus nemen en echt een slag gaan maken in de kwaliteit van leerervaringen. Dit congres heeft me weer op nieuwe ideeën gebracht en ideeën aangescherpt. Later volgt de conclusie in een aparte blogpost. Nu eerst even laten bezinken (reflectie werd niet voor niets door vele sprekers als kern genoemd voor een lerende professional).

Toen het af was gelopen zijn we nog even uitgenodigd om na te praten onder het genot van een typisch Amerikaans gebruik: eten van Ice Kitchen Sink

De komende weken wordt er nog veel content (video’s, aanvullende info, etc.) gepost op de Learning 2012 website en vergeet ook niet om de vele prima blogposts van Hans de Zwart over Learning 2012 te lezen!

 

Tagged with:
okt 24

DIY Learning bij Learning 2012

Hans de Zwart (Senior Innovation Adviser for Global HR Technologies, bekijk ook vooral zijn blog en ik verzorgden een sessie van 1,5 uur over DIY Learning. Het is een domein en een onderwerp waar je veel mee losmaakt. Dat bleek toen we na een introductie en een pecha kucha (zie de slides hier) de deelnemers een DIY Learning Manifesto lieten maken.

Waarom is DIY Learning van belang?

Hans en ik denken dat een aantal ontwikkelingen ervoor zorgt dat de huidige manier van opleiden niet meer voldoet om de de performance van de professional en de organisatie voldoende te verbeteren en actueel te houden.

De 4 belangrijkste redenen waarom DIY Learning van belang is:

 1. Snelheid en complexiteit van de business
  (de wereld verandert zo snel en stelt steeds veranderende eisen. Daarnaast heeft de manager van de professional geen zicht meer op welke manier de professional zich moet ontwikkelen. Dat weet alleen de professional zelf).
 2. Return on investment
  (De huidige manier van opleiden kent een te hoge investering en een te laag rendement. Te invloed op de performance is te klein).
 3. Grote mobiliteit van professionals
  (Professionals hechten zich minder aan de organisatie en switchen sneller.)
 4. Globale connectiviteit met ubiquitous tools
  (Professionals zijn wereldwijd met elkaar verbonden en hebben een scala aan waardevolle tools tot hun beschikking).

Vijf uitgangspunten voor DIY Learning

De vijf uitgangspunten/principes die we zelf hadden ingebracht waren:

 1. Devolve responsibility
 2. Be open
 3. Design experiences
 4. Provide scaffolding
 5. Stimulate reflection

De groep kwam met de volgende lijst die het uiteindelijke manifesto wordt. De website die we voor deze sessie hebben opgezet: www.doityourselflearning.org. Je vindt hier voorbeelden en principes. De komende dagen wordt dit nog uitgebreid.

Tagged with:
okt 24

Oorlog!

Om 8.00 uur begint de sessie over webinars met een oorlogsverklaring. De twee auteurs van het boek “The Webinar Manifesto: Never Design, Deliver or Attend Crappy Webinars Again!” verklaren de oorlog aan slechte, crappy webinars. Daar is iets voor te zeggen. Ik heb zelf veel saaie, ineffectieve webinars na een kwartier verlaten en de webinars die ik zelf verzorg gaan ook niet altijd zoals ik graag zou zien.

In hun boek geven ze 7 principes om goede webinars te geven. Voor beginners raden ze aan om eerst een aantal goede manuals en voorbeelden te zoeken op internet. De manuals die de grote leveranciers (GoToTraining, Webex, Adobe Connect, etc.) leveren blinken niet uit in gebruiksvriendelijkheid en duidelijkheid. Gooi als je de techniek beheerst deze manuals weg en maak je eigen manual. Bepaal welke functionaliteiten voor jou van waarde zijn en hoe je ze wil gebruiken.

Een andere belangrijke is dat je alles mooier moet maken. Ontwerp de ervaring, zorg voor beleving. Maak een mooie en goede uitnodiging, zet social media goed in, gebruik heldere taal vanuit de klant gedacht, maak simpele en visueel verzorgde slides, een goede startpagina, etc. Ik hoorde veel verrassende en goede ideeën (bijvoorbeeld om mensen gedurende 3 of 4 minuten zelf iets te laten doen zoals een websearch op de eigen computer of laat iets opschrijven op papier en laat het daarna in de groep online weer bespreken). Gedurende Learning 2012 is de Kindle versie van het boek gratis te downloaden. Laatste tip van Matthew Murdoch en Treion Muller was om bij de start van iedere sessie kort het gebruik van de omgeving uit te leggen. Dit kan natuurlijk ook met een standaard schermfilmpje van 2 minuten. Duidelijk is dat we het bij webinars niet gaat om het overpompen van content maar het aanbieden van een krachtige leerervaring.

Kracht van gewoontes

New York Times business reporter Charles Duhigg schreef het boek ‘The Power of Habits’ en vertelt op een betrokken en grappige manier over de ingesleten en vaak onbewuste processen die we geautomatiseerd hebben. Er zijn inmiddels vele wetenschappelijke inzichten rondom gewoontes. Zie onder andere een prachtige YouTube video over een Marshmallow onderzoek bij kinderen. We kunnen zelf veel invloed uitoefenen op onze gewoontes. Het proces van het ontwikkelen van gewoontes bestaat uit een cirkelbeweging van 3 stappen:

 1. Cue (wat triggert gedrag)
 2. Routine (uitvoeren bepaald gedrag)
 3. Reward (wat is de beloning voor het gedrag)

Vooral de beloning is bepalend. Daar moeten we ons bewust van zijn. Daar kunnen we binnen HR in het algemeen (beloning voor werk) en binnen learning veel mee. Dat is het startpunt om gedrag te veranderen.

DIY Learning

Hans de Zwart (Senior Innovation Adviser for Global HR Technologies, bekijk ook vooral zijn blog en ik verzorgden een sessie van 1,5 uur over DIY Learning. Het is een domein en een onderwerp waar je veel mee losmaakt. Dat bleek toen we na een introductie en een pecha kucha (zie de slides hier) de deelnemers een DIY Learning Manifesto lieten maken. De zes uitgangspunten/principes die we zelf hadden ingebracht waren:

 1. Devolve responsibility
 2. Be open
 3. Design experiences
 4. Provide scaffolding
 5. Stimulate reflection

De groep kwam met de volgende lijst die het uiteindelijke manifesto wordt. De website die we voor deze sessie hebben opgezet: www.doityourselflearning.org. Je vindt hier voorbeelden en principes. De komende dagen wordt dit nog uitgebreid.

Vliegen met video

Van KLM zijn er twee mannen (Edwin Bleumink en Hans Broos) die uitleggen op welke manier KLM gebruik maakt van interactieve video. Het begint bij de moeite die het nu kost om bepaalde groepen op te leiden: mensen moeten over de hele wereld vliegen om 2 dagen training te volgen in Amsterdam. Dit kost soms 3 dagen reistijd en mensen nemen niet uitgerust deel aan deze training, hierdoor is het rendement te laag.

KLM besloot hier een 100% online training van te maken waarbij video een essentiële rol kreeg. Ze combineren video met allerlei andere materialen zoals SCORM cursussen, PDF’s en toetsen. Qua systemen: KLM gebruikt de open source leeromgeving Moodle met een aangepaste vormgeving en interactiemodel. Voor de video gebruikt KLM zowel Vimeo als YouTube. De YouTube video’s worden voorzien van een ‘extra laag’ waarbij de video op bepaalde momenten stopt en op de video een meerkeuzevraag getoond wordt. Daarna gaat de lerende weer door. Hiervoor gebruiken ze het Nederlandse product Movietrader.

Tagged with:
okt 23

Vliegende start

De dag begint om 8.00 uur met een vliegende start. De sessie over Performance Support (Bob Mosher & Con Gottfredson van Ontuitive (zie site Ontuitive) begint met een voorbeeld van de man die pas de hoogste parachutesprong maakte. Op de wand van zijn capsule waren lijsten met procedures bevestigd. Een checklist die deze professional ondersteunen op het moment dat hij het geleerde toe moet passen. Ze hebben een heel goed punt dat we met e-Learning vaak alleen het initiële leren faciliteren en niet het toepassen van de kennis en vaardigheid in de praktijk. Daar laten we veel rendement liggen. Prima sessie met een sterk inhoudelijk verhaal.

Start over storytelling

De generale start van de dag begint met Ken Davenport, broadway producer. Hij geeft aan dat verhalen erg krachtig kunnen zijn omdat ze je raken. Barack Obama vertelt verhalen in plaats van dat hij alleen beleid uitlegt. Hierdoor blijft de boodschap hangen. Elliott geeft aan dat we van e-Learning ontwikkelaars naar e-Learning producers moeten gaan. Start met het verhaal en zoek daar alle elementen bij.

Open wereld met een Massive Open Online Course

Curt Bonk (auteur van het boek ‘The World is Open’ deelt zijn ervaringen met het organiseren van MOOCS: Massive Open Online Courses zie wikipedia artikel. Dit interessante concept vraagt een nieuwe kijk op leren. Deze (gratis) cursussen bieden aan duizenden of tienduizenden lerenden een leerproces. Deelnemers zoeken niet naar certificering maar naar professionalisering. Er ontstaat een eigen dynamiek en als ontwerper moet je erg goed nadenken. Als we bijvoorbeeld over feedback hebben is er weinig tot geen mogelijkheid tot feedback van een trainer/docent. In plaats daarvan zorg je voor peer feedback, self feedback, geautomatiseerde feedback, etc.

Ook dit is weer een mooi voorbeeld van DIY Learning.

Gepersonaliseerd leren

David Calutta werkte eerst bij de CIA, nu bij Department of Education. Hij deelt zijn visie op gepersonaliseerd leren. Behalve een snelle prater is het ook een scherpe denker die heel kritisch kijkt naar de manier waarop we leren inrichten en leerervaringen ontwerpen. Hij geeft aan dat als een arts op een zelfde manier klanten zou benaderen als het onderwijs zou hij zijn baan kwijt zijn binnen een dag (“hij geeft iedereen dezelfde medicijnen ongeacht de kwaal”). Goed punt. Hij noemt ook nog even een beleidsplan wat o.a. uitgebreid ingaat op personalized learning, te downloaden (pdf, 1.4 MB) via de website ed.gov, een andere stuk dat te vinden is op dezelfde website is een rapport te vinden dat specifiek ingaat op Learning Analytics en leren (pdf, 1.1 MB).

Richard geeft aan dat in de meeste situaties informatie/data te laat wordt gebruikt om echt iets aan te passen. Een voorbeeld is de evaluatie na een training. Daar heb je als lerende helemaal niets aan. Laten we data slim verzamelen en dit gebruiken om het leerproces aan te passen en te personaliseren. Formatief evalueren is een eenvoudige manier om proces te verbeteren maar het kan ook radicaler zoals het initiatief School of One.

Tenslotte geeft Richard 3 elementen aan die opgeteld personalized learning opleveren:

Personalized learning =

 1. Adjusting the pace (individualized) +
 2. Adjusting the learning approach (differentiated) +
 3. Leveraging student interest/experiences.

Ook de moeite waard is om het al vaker genoemde Open Badges initiatief te bekijken, als mooie manier om na te denken over portfolio en cross-organisatie certificering van competenties.

Negatief leereffect door houding General Powell

Deze man van 75 jaar zie wikipediapagina voor Colin Powell heeft voor Amerikanen toch een heel andere reputatie dan voor ons, kritische Nederlanders. Hoewel hij een uitstekende verhalenverteller is, klinkt het allemaal te stoer en Amerikaans om echt te letten op de inhoud. Hij lacht iets te hard als hij de effectiviteit van trainingfaciliteit aanduidt door te zeggen dat de soldaten die terugkwamen van Desert Storm vertelde dat de tijd in de trainingsfaciliteit heftiger was dan de echte oorlog. Voor mij bleek dat emotie het effect van leerprocessen kan beïnvloeden maar dat dit ook een negatief leereffect kan hebben en het leren in de weg kan zitten.

Tagged with:
okt 22
DIY Learning, dat is het thema waarover de sessie van Hans de Zwart (Senior Innovation Adviser for Global HR Technologies Shell) en mij gaat. Dit is een van de 200 verschillende sessies die tijdens het Learning 2012 congres aan bod komen. Er zijn heel weinig frontale sessies voor de 1500 deelnemers. Centraal staan de kleine interactieve sessies met daarin ook nog verschillende formats. Hans en ik verzorgen een zogenaamde Learning Lab sessie.
Zondagavond om 19.30 uur opent Elliott Masie het congres. Na een welkom van Elliott zingt Lisa Nicole Wilkerson een lied. Lisa is acteur en verzorgt maandag een sessie waarbij ze een persoonlijk verhaal vertelt. Storytelling is ook dit jaar weer een trend die aandacht krijgt. Er is een aantal sleutelthema’s gedefinieerd zoals Learning Everywhere (Mobile, Video & Performance), Personalizing Learning en Learning Together.
15% Real-Time content
Er komen verschillende sprekers even op het podium waarbij ze door Elliott worden geïnterviewd. Elliott geeft aan dat er dit jaar weer veel gekozen kan worden. Nieuwe vorm is daarbij Real-time content. Vijftien procent van de tijd wordt ingeruimd voor sessies die mensen spontaan zelf kunnen verzorgen of aanvragen. De eerste zijn al ingepland.

DIY Learning
Dat er meer macht, verantwoordelijkheid en vrijheid naar de lerenden gaat is ook hoorbaar in de verhalen van de inleidende sprekers van de opening. Zo komt David Culatta (US Department of Education) via Edupunk, MOOC’s en Hacking education tot de uitspraak “Give more agency to the learner”. Hiervoor kan ook big data en metrics worden ingezet. De Chinese Jenny Zhu van o.a. ChinesePod geeft aan dat veel Chinese gezinnen tot een derde van hun inkomen besteden aan extra scholing voor de kinderen. Ze nemen het zelf in de hand. Rahul Varma (CLO van Accenture) vraagt zich af hoe we leren naar mensen kunnen brengen in plaats van mensen naar leren. Hij praat over open access, minder gestructureerde content, user generated content en peer learning.

Echte thema
Het zou volgens mij wel het echte thema kunnen worden: hoe ga je ‘leren’ ontwerpen en faciliteren als organisatie? Je kunt niet meer als organisatie enkel voor ‘content’ zorgen. Dat is te duur, te langzaam en heeft te weinig rendement. Hoe stimuleer en ondersteun je de veeleisende professional in een snel veranderende wereld om zich zelf te ontwikkelen?

Zie ook de prima blogpost van Hans de Zwart over de opening van Learning 2012.

Tagged with:
preload preload preload