jun 14

Vorige week reageerde ik op een post van Elke’s blog. Ik nodigde haar uit om in een post te schrijven over de manier waarop ze graag ICT in het onderwijs zou zien. Dit deed ze in een uitgebreide post.

Graag wil ik iedereen uitnodigen om mee te denken over mijn nieuwe uitdaging: digitaal lesmateriaal uitgeven voor het basisonderwijs bij Noordhoff Uitgevers. Wilfred Rubens schreef al eerder een reactie waarin hij zich afvroeg of en hoe ik storytelling, Creative Commons, Open Educational Resources een plek weet te geven in mijn nieuwe werk.

Waar heeft onderwijs echt iets aan?
Op deze simpele vraag heb ik graag een antwoord! Het antwoord kan gaan over een didactische aanpak, over tools, maar kan ook gaan over bijvoorbeeld de mogelijkheden voor gebruikers om het materiaal te remixen etc. Ik denk dat de uitgeverijen een slag moeten maken om bij de behoeften te blijven aansluiten. En dat kan ook consequenties hebben voor businessmodellen, copyright en dat soort zaken. En digitaal materiaal is overigens breed: kan remediërend materiaal zijn bij een methode (al dan niet voor het digibord) maar ook een leeromgevingen voor naschoolse activiteiten waarin leerlingen zelf materiaal maken.

Samenwerken?
Ik geloof niet in een uitgever die vanuit een Ivoren toren samen met enkele deskundigen bepaalt wat er gemaakt moet worden en dat vervolgens vermarkt. In tijden van user generated content, open educational resources en web2.0 spelen andere mechanismes een rol.

Maar wat is een goed model ervoor? Op welke manier kan ik als uitgever mensen uit de doelgroep betrekken zodat ik echt weet wat er speelt en wat werkt?

Daarbij denk ik aan kritische leerkrachten, schoolleiders maar zeker ook de kinderen. Partners als schoolbegeleidingsdiensten, tussenhandel en instanties als Kennisnet spelen wat mij betreft ook een (andere) rol.

Ik ben erg benieuwd naar uw reactie en ook ben ik benieuwd of de kracht van de blogosphere zo groot is als ik altijd denk. Help me aan zinvolle tips en ideeën!

Tagged with:
preload preload preload